Tjänster och verksamhet

FSS tjänster och verksamhet riktar sig till svenskspråkiga personer med synnedsättning. Vi finns även till för bland annat anhöriga och närstående.

Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

FSS rehabiliteringspersonal

Rehabilitering

Som person med synnedsättning kan du göra det mesta du har gjort tidigare. Det kan ta längre tid, kräva aktiv träning eller kanske utföras på ett annat sätt.

Illustration på en folkmassa

Påverkansarbete

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.

Punktskriftskurs på FSS-kansli med tre seende deltagare.

Punktskrift

Som nysynskadad riskerar man att bli en funktionell analfabet när lässynen tagits ifrån en. Genom att lära sig punktskrift undviker man detta.

Händer som skriver på en bärbar dators tangentbord

Informationsteknik

Trots synnedsättning kan man surfa på nätet. FSS erbjuder personer med synnedsättning utbildning och stöd i användningen av IT och digitala hjälpmedel.

Äldre man som har hörlurar och lyssnar glatt och intresserat

Taltidningar

Alla finlandssvenska dagstidningar och flera andra publikationer fås som taltidningar. Här hittar du prenumerationsuppgifter och utbud.

Tidningen Synvinkel med ledarhunden Nisse som pärmbild.

FSS Publikationer

FSS ger regelbundet ut ett antal publikationer och broschyrer i tillgängliga format för att främja tillgången till information

Ljusröda och orangea ballonger med smiley-ansikten

Kurser

FSS ordnar olika typer av kurser för olika målgrupper. Bekanta dig med våra rehabiliterings- och anpassningskurser och temakurser.

Siluett av man och kvinna med varsin ledarhund i sele.

Föreläsningar och erfarenhetstalare

FSS erbjuder kostnadsfria föreläsningar och informationstillfällen till skolor och högskolor, pensionärsföreningar, samarbetsparter med mera.

Animerad figur med grönt hår, blå kappa, glasögon och förstoringsglas i handen.

Verksamhet för barn och unga - Synligan

Med Synligan hoppas vi nå alla barn och unga med en konstaterad synnedsättning eller med betydande utmaningar i sin synanvändning.