Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f.

Vasa Svenska Synskadade-skylt på vit vägg

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga personer med synnedsättning inom vårt verksamhetsområde som omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. 

Aktuellt

Välkomna med och lär dig punktskrift!  Kursen i samarbete med SFV Bildning startar på Lyktan onsdag 17.1 kl.10-13.30 med kaffepaus 11.30-12  med föreningens egna lärare Ritva Hagelberg och Börje Kukkonen. Undervisningen är individuellt så om du är nybörjare och inte studerat tidigare är det inget problem. Anmäl dig till kansliet senast måndag 15.1 så att vi kan planera undervisningen på bästa sätt. Tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14)

Varmt välkomna med till årets julfest som hålls på Svenska Klubben i Vasa, lördag 9.12 med start kl.17. Kvällen inleds med en välkomst glögg då vi bänkat oss kring de dukade borden. Vi avnjuter en trerätters middag med bordsservering. Traditionellt program med bla julevangeliet, allsång och tomtebesök (ta med en namnlös julklapp á 5€) Trubaduren Lukas Djupsjöbacka underhåller oss till eget gitarr ackompanjemang.  Vid anmälan, som bör vara kansliet tillhanda senast 30.11 före kl.14, kan du välja om du vill äta kött eller fisk. Bussarna kör både från Södra och Norra distriktet enligt följande: Kristinestad, K-market kl.14.50, Närpes kl.15.15, Norrnäs kl.15.30, Malax Neste kl.16.15, Solf SEO kl.16.25. Oravais ST1 kl.15.45, Kvevlax backen kl.16.15, Smedsby Pellasb. kl.16.25, Smedsby Piffi kl.16.30, Vasa Stadshus kl.16.40 och framme vid Svenska Klubben kl.16.45.

Julfesten kostar 35€/person och i den avgiften ingår trerätters middag, busstransport och program!

Kursen i samarbete med Folkhälsans Förbund, startar torsdag 18.1 kl.17-17.45 i Folkhälsans hus i Smedsby med Emma Snellman som ledare. Tfn 044-331 8388. Kursen pågår fram till och med 11.4, med undantag av 29.2 då det är sportlov. Kursen är gratis för alla medlemmar, sponsoreras av VSS.  OBS! De som gick kursen under hösten 2023 behöver inte anmäla sig på nytt, utan det är bara att fortsätta. Det finns dock plats för några till, så kontakta kansliet om du vill delta och ej gått tidigare, tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14)

Under vårterminen 2024 hålls kursen i Glaskabinettet i Wasahuset. Man kan välja mellan sittande gymnastik kl.9.30-10.15 eller stående gymnastik kl.10.30-11.15. Båda kurserna startar onsdag 17.1 och pågår varje vecka fram till och med 8.5. Kurserna är gratis för alla VSS medlemmar och båda är anpassade för personer med både syn- och hörselnedsättning.

En likadan kurs hålls även vid Seniorpunkten i Smedsby, med början måndag 15.1 kl.10-10.45. Den kursen fortsätter även varje vecka fram till och med 10.5. .

Välkomna med hälsar ledaren Malin Knip och anmäl dig gärna så fort som möjligt på tfn 044-788 1081.

Vad är det, tänker du kanske? Målboll är en idrottsgren anpassad för blinda och personer med synnedsättning. De passar såväl kvinnor som män, äldre och yngre som känner sig motiverade för motion och bollspel. Vi är redan i startgroparna med deltagare från sex av våra sju distriktsföreningar i Svenskfinland, med det behövs flera spelare. Dessutom behövs även seende personer som hjälper till vid våra träningar och matcher. Låter det intressant? Kontakta i så fall viceordförande Bernt Snygg på tfn 050-520 6235 eller via e-post bernt.snygg@gmail.com så får du mera information.

i samarbete med Folkhälsans förbund, ordnas en tisdag per månad kl.13-15 med Carina Blom som ledare tfn 044-788 1026. Den första träffen ordnas på Lyktan tisdag 16.1 och därefter varje månad enligt följande tider: tisdag 13.2, 12.3, 9.4, 7.5 och sista gången blir undantagsvis på en onsdag 5.6. 

Välkommen med hälsar Carina till en trevlig stund på Lyktan!

 

Om föreningen

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en av sju medlemsföreningar inom Förbundet Finlands svenska synskadade rf. Verksamheten startade år 1972 och föreningen består av ca 230 medlemmar, varav 120 är personer med synnedsättning (=ordinarie medlemmar) och 110 stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Hur blir man medlem?

Om du känner att din syn försämrats, kontakta gärna syngådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612950 (måndag-torsdag) eller e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi

Ulla-Britt hjälper dig vidare och kommer eventuellt på hembesök. Sen kan ni i lugn och ro diskutera just din situation. För att bli medlem skall man ha 50% kvar av synen eller en synskärpa som är lika med eller mindre än 0,3.

Stödjande medlem

Vem som helst som fyllt 16 år kan bli stödjande medlem i föreningen. Om du önskar bli stödjande medlem, kontakta Febe Mörk, tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14) Du tas in i föreningen av styrelsen och därefter får du ytterligare information om föreningen. Stödjande medlemmar betalar en av höstmötet bestämd medlemsavgift (25€ för år 2022) som gäller för hela kalenderåret. Som stödjande medlem kan du utöver att stödja föreningen ekonomiskt, även hjälpa till vid träffar, möten, resor och teaterbesök. Om du önskar får du även gratis förbundets tidning Synvinkel, 8 nr/per år.

Föreningens verksamhet

Föreningens främsta uppgift är att bedriva en kontaktskapande och aktiverande verksamhet, samt att sprida information om synskadades situation och behov. Målsättningen med vår verksamhet är att synskadade skall ha samma utbud som en seende när det gäller olika aktiviteter. 
Meningsfullhet och ett självständigt liv, trots synskadan är A och O för oss.

Föreningen ordnar:

- medlemsträffar i Lyktan, Vasa eller på andra platser i distriktet
- kvinno- och karaträffar
- besök både på Wasa Teater och sommarteatrar i distriktet, med syntolkning
- resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands
- auktioner och basarer i mån av möjlighet
- julfest i distriktet varje år
- anhörigträffar
- ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi
- taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via Vicctor Reader, pratsambox, www.pratsam.com
 

Punktskrift och IT-kurser

Punktskriftsundervisning sker i föreningens regi med egna instruktörer. Är du intresserad av att lära dig punktskrift, kontakta kansliet för mera info.

Vi ger i samarbete med FSS IT-undervisning till den som behöver. Kontakta kansliet om du funderar över någonting gällande datorer, surfplattor eller smarttelefoner, så ordnas det på bästa sätt. Du får undervisning om hur du på bästa sätt kan använda din utrustning, med eller utan hjälpmedel såsom talsynteser och förstoringsprogram.

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, Rörelse-styrka-balans och Vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsans Förbund

Trivselcafé för seniorer med synnedsättning hålls en gång per månad på Lyktan.  Motsvarande verksamhet ordnas även i Sydösterbotten. Kontakta Carina Blom för mera information, tfn 044 788 1026.

Rörelse-styrka-balans hålls tillsvidare varannan vecka på Lyktan, Ledare Malin Knip, tfn 044-788 1081.

Vattengymnastiken ordnas på torsdagar under höst- och vårterminen i Folkhälsans hus i Smedsby. Mera info från kansliet.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att den synskadade, trots sitt funktionshinder, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och sjukhuset ordnas olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling. Vid behov, kontakta synrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 (måndag-torsdag) 

Taltidningar

FSS ger ut dagstidningarna Vasabladet och Sydösterbotten som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, en s.k. Victor Reader spelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta synrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-561 2950. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Christer Strömbäck tfn 0400-764 138 (VBL) och Pontus Westmalm, tfn 045-221 3233 (SYDIN)

Erfarenhetstalare

FSS:s erfarenhetstalare som besöker tex skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad men ändå fungera i vardagen. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade. (läs mera om VSS kamratstöd)

OLKA-punkten på Vasa Centralsjukhus (VCS)

Våra broschyrer finns vid OLKA-punkten samt på ögonavdelningen på VCS - tveka inte utan ta kontakt - vad du än undrar över! Vid den nystartade OLKA-punkten finns även en vit mapp med information om föreningens verksamhet och kontaktpersoner till föreningen.
Kamratstödspersoner för OLKA är Britten Nylund tfn 040-523 6121
Carina Bjongbacka, tfn 050-360 0144.

Kamratstödsverksamhet i VSS

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. har ett fungerande kamratstöd sedan år 2014. Kamratstödet är till för alla ordinarie medlemmar i föreningen och för att var och en skall

  • ha någon att prata med
  • känna en ökad delaktighet i föreningen
  • få en ökad förståelse för sin synnedsättning
  • få stöd och hjälp att bättre klara av att leva med sin synnedsättning

För att detta skall bli möjligt har föreningen samlat ihop några kamratstödpersoner som vill försöka ge det stöd som du behöver. Känner du att du vill prata med någon som har lång erfarenhet av hur en synskadad person klarar av vardagen kan du ta kontakt med någon av följande personer: Marita Carlson, tfn 0500-201 666, Britten Nylund, 040-523 6121, Kerstin Lillbåsk tfn 050-369 5997, Susanne Granholm tfn 050-517 4743.

Syntolkning

Med syntokning menas att man med ord beskriver det som en seende person ser. Tex att berätta om hur det ser ut på en teaterscen och skådespelarnas klädsel och mimik etc. VSS har i detta nu 5 utbildade syntolkar som turvis ställer upp vid de olika teaterbesöken.

Fadderbarnsverksamhet

Föreningen stöder sedan början av 2012 blinda barn i Afrika. Föreningen Schoolkids Light bildades i Ingå 2011. VSS understöder flera blindskolor i Tanzania. Deras främsta uppgift är att stödja barn med synnedsättning och dess skolgång. VSS understöder Schoolkids Light som medlem i föreningen med en medlemsavgift. Dessutom skickas avlagda synhjälpmedel varje år till Afrika via Schoolkids Lights ordförande Reidar Wilkman, tfn 040-553 2555.

Om du som läser detta har hjälpmedel för personer med synnedsättning som du inte längre behöver eller något som blivit föråldrat tar vi tacksamt emot detta. Speciellt vita käppar efterlyses till skolorna. Det som vi får in levereras sen vidare till skolorna i Afrika. Man kan även kontakta Reidar Wilkman direkt.

Kontakta verksamhetsledare Febe Mörk om du vill skänka någonting till detta fina ändamål. Gå in på följande adress och läs om Schoolkids Lights verksamhet

Det finns även en facebookssida.

Kondoleansadresser 

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond bildades för att hedra minnet av Ann-Sofie Rosendahl och grundades under 2009. Ur stadgarna framgår hennes vilja med fonden: "att samtala, diskutera, utbyta erfarenheter ger livsmod och självinsikt - redskap att vandra vägen vidare".  I enlighet med detta används avkastningen från försäljningen av adresserna till en öppen och bred verksamhet som kan gynna alla ordinarie medlemmar i föreningen. Minnesfonden uppdaterades under våren 2020 och går nu under namnet "Klockars-Rosendahls Minnesfond" 

Kondoleansadresserna säljs på verksamhetscentret Lyktan för endast 10€.

Gåvor och donationer

Du som känner varmt för vår förening och känner att du vill hjälpa till på något sätt. Vi tar tacksamt emot dina gåvor och donationer. Kontakta kansliet om du undrar över någonting! Din gåva är viktig för oss!

Mera information gällande föreningen och dess verksamhet på medlemsbandet, tidningen Synvinkel (=utgiven av FSS), föreningsspalten i Vasabladet och Sydin, samt Torgplatsen i Vbl (med jämna mellanrum)

 

Välkomna med i verksamheten önskar styrelsen och Febe!