Verksamhet för barn och unga - Synligan

Med Synligan hoppas vi nå alla barn och unga med en konstaterad synnedsättning eller med betydande utmaningar i sin synanvändning.

Animerad figur med grönt hår, blå kappa, glasögon och förstoringsglas i handen.

Inom Synligan skapas goda möjligheter till fritidsverksamhet och aktiviteter i olika former utgående från de behov och önskemål barnen och familjerna har. I Synligan upptäcker vi, provar på och gör aktiviteter tillsammans. Synligan skapar också möjligheter för familjer och föräldrar att träffas.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss för mer information eller önskemål!

Synrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn.050 561 2950, e-post ulla-britt.ingman@fss.fi eller

Synrådgivare Stina Nygård, tfn. 050 595 4377, e-post stina.nygard@fss.fi.