Att leva med synnedsättning

En synnedsättning kommer oftast som en chock. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

Steka klar

Om man nyligen blivit diagnostiserad med en synnedsättning kan det ofta bli en svår sak att acceptera. Alla personer reagerar olika på sin diagnos. Men det är vanligt att känna sig chockerad, arg, rädd, sorgsen eller att känna en kombination av alla dessa känslor. Du kan vara orolig över framtiden. Vi är också medvetna om att det finns problem i dagens Finland att få service på sitt eget modersmål vilket kan komplicera det hela ännu mera. Därför finns vi till.

FSS finns till för dig för att ge dig stöd i alla olika former. Vi jobbar för att alla ska känna en gemenskap, tillgänglighet och att kunna ha en fortsatt god livskvalité. Oberoende av synnedsättning finns vi till för dig. 

Att komma i kontakt med personer som har en likadan diagnos är någonting som våra nuvarande medlemmar uppskattat. Då märker man fort att man fortsättningsvis kan leva ett fullgott liv fastän synen blivit sämre. Att också få kunna tala med en sakkunnig rehabiliteringsrådgivare kan vara av stor betydelse. Både för att få stöd och för att få hjälp rent praktiskt.

En synskada är i första hand ett informationshandikapp och där erbjuder vi kostnadsfritt våra egna publikationer. Ytterligare kan man prenumerera på de flesta finlandssvenskar dagstidningar som taltidningar. Vi erbjuder dig också kurser i dator- och telefonanvändning, punktskriftskurser med mera.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Det lönar sig verkligen att bli medlem i förbundet! Enligt en undersökning som gjordes bland våra medlemmar så rekommenderar hela 98 % av dem andra synskadade att bli medlemmar i vårt förbund