Svenska Synskadade i Östnyland rf

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa och Lappträsk.

Aktuellt

Svenska Synskadade i Östnyland r.f håller stadgeenligt årsmöte, tisdagen den 23.4.2024 kl 10.00 på Kajutan, Ågatan 33 E 1, Borgå. Styrelsen.

 

Vi börjar klockan 10 med kaffe och tilltugg på Kajutan tisdagen den 30 april. Sedan går vi till Grand i Borgå och kl 11.15 syntolkas utställningen ”Kråkorna”.

 

Vi börjar med kaffe och tilltugg tisdagen den 7 maj kl 10-11.30 på Kajutan och så fortsätter vi med stolgymnastik tillsammans med fysioterapeut Susanna Savela.

 

Bowling onsdag 8 maj. Vi börjar med lunch på Ankkurituuli Neste K lunch klockan 12.30-13.45. därefter far vi till Bowlingen klockan 14.00-16.00. Våff cafe säljer bland annat kaffe, te och våfflor medan man pausar. Anmäl dig till Jonas tfn 040 964 4672, före måndagen den 6 maj kl 16.

 

Tillsammans med HUN en vårfest torsdagen den 16 maj mera info ger Jonas tfn 040 964 4672. Start kl 10 på Kajutan. Kl 11-12.30 till Remus museum och leksaksmuseum. Kl 13 på Kajutan berättar Birgitta Palmqvist från Porvoon Tours om Borgås historia. Kl 14.30-16.30 på restaurang Rosso.

 

Kaffestund tisdagen den 21 maj tillsammans med Ann-Catrin kl 10-11.30 på Kajutan

 

Om föreningen

Svenska synskadade i Östnyland hör till Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1973 och har 51 synskadade medlemmar samt 19 stödjande medlemmar.

Föreningens verksamhet finansieras genom ekonomiskt stöd från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, bidrag från Penningautomatföreningen STEA, kommuner och församlingar samt genom donationer och testamenten.

Verksamhet

Föreningens uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland synskadade samt informera om hur det är att leva som synskadad. Föreningen ordnar kurser, träffar och föreläsningar, läger och resor samt teaterbesök.

Rehabilitering

FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin besöker föreningens verksamhetscenter vid behov. Rehabilitering syftar till att man som synskadad skall kunna delta aktivt i samhället och leva ett liv som alla andra.

Taltidning

FSS ger ut Östnyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli tfn 040 511 3345. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Rolf Gustafsson tfn 040 539 2525.

IT-verksamhet

Då man behöver hjälp eller stöd gällande datorer, datorhjälpmedel, telefoner eller andra tekniska hjälpmedel kan man ringa FSS IT-ansvariga. FSS ordnar även kurser och förevisningar i samarbete med föreningen.

Erfarenhetstalare

Erfarenhetstalare informerar om synskadades situation i daghem, skolor, vid föreningssammankomster, på arbetsplatser och utbild­nings­enheter samt för beslutsfattare om vad det innebär att leva med en synnedsättning i dagens samhälle. Erfarenhetstalare kan bokas för olika tillställningar via FSS rehabiliteringschef, tel. 050 341 0010.

Erfarenhetstalare

Jonas Lindström, tel.
040 964 4672