Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. är en kontakt- och intresseförening av svenskspråkiga synskadade i mellersta Nyland det vill säga Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo. Föreningen hade 217 ordinarie medlemmar i slutet av år 2020.

Aktuellt

 

Hjärtligt välkomna igen till föreningens måndagsträffar efter sommarpausen!

Föreningens Höstmöte hålls lördagen 19.11 klockan 12 i Folkhälsans Musiksal på Mannerheimvägen 97, Helsingfors.

 

 

Föreningens medlemsträffar fortsätter i höst med start måndagen 15 augusti klockan 13 på Parisgränden 2 A 1, Helsingfors.

Föreningens Må bra-dag hålls på Botbygårds restaurang tisdagen 30 augusti klockan 10.30-15.

Måndag 12.9 klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1, Helsingfors." Musik med mat" med Christian Holmqvist. Traktering ingår i programmet. Obligatorisk deltagaranmälan senast 6.9 till föreningens kansli.

Måndag 26.9 klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1. På programmet står Frågesport med Monica Andersson. Kaffeservering. Obligatorisk deltagaranmälan senast 20.9.

Måndag 10.10 klockan 13-15 på Folkhälsan, Mannerheimvägen 97. Tema: "Kroppen som kompass" med hälsovetenskapsmagister, fysioterapeut och MindBodyBridging-terapeut Kitty Seppälä. Föreläsningen sker som ett samtal mellan deltagarna och föreläsaren. Sopplunch. Obligatorisk deltagaranmälan senast 3.10.

Måndag 24.10 klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Skivråd med Stefan Andersson. Kaffeservering. Obligatorisk deltagaranmälan senast 18.10.

Måndag 7.11 klockan 13-15 på Folkhälsan, Mannerheimvägen 97. Samtal kring Advents- och julfirande med Anne Bergman. Anne Bergman är en av författarna till Stora Finlandssvenska Festboken. Sopplunch. Obligatorisk deltagaranmälan senast 31.10 till föreningens kansli.

Föreningens Höstmöte är lördag 19.11 klockan 12 på Folkhälsan, Musiksalen i 1. våningen, Mannerheimvägen 97. Föreningen bjuder på lunch efter mötet i husets matsal. Deltagaranmälan 1.11 till föreningens kansli. Anmälan gäller dem som deltar i lunchen.

Måndag 21.11 klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Frågesport med Monica Andersson. Kaffeservering. Obligatorisk deltagaranmälan senast 15.11.

Måndag 5.12 klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Musik med jultema med Christian Holmqvist. Servering. Obligatorisk deltagaranmälan senast 29.11.

Föreningens Julfest, preliminärt datum är lördag 17.12.2022. Platsen är ännu öppen. Mera information kommer senare.

Kansliet har telefontid måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 10-13. DS kan också vara anträffbar andra tider enligt överenskommelse.

 

 

Vattengymnastiken i Folkhälsans regi börjar igen fredagen 19 augusti.

Styrka och Balans-gruppen fortsätter onsdagen 7 september klockan 13 på Mannerheimvägen 97. Ingång från ändan av huset (under Stefansbron till Gullkronan).

Föreningens höstmöte återvalde enhälligt Petri Nokkala till styrelsens ordförande för år 2022. Mötet återvalde också Camilla Hellstedt och Marita Ikäheimonen till ledamöter i styrelsen för perioden 2022-2023. Styrelsens övriga ledamöter är Carola Blomstedt och Monica Andersson.

Om föreningen

Föreningen grundades år 1989 och är medlem i Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Det är att märka att föreningens ordinarie, synskadade medlemmar blir personlig medlemmar också i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

Verksamhet

Föreningens verksamhet går dels ut på att informera och påverka myndigheter och beslutsfattare för att synskadade personer skall få med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden. En annan huvudinriktning i verksamheten är att ordna meningsfull fritidsverksamhet för medlemmarna såsom kurser, studiecirklar, hobbyverksamhet, medlemsträffar, läger och resor. Se Aktuellt.

Personal

Från år 1992 har föreningen anställt en distriktssekreterare som bistår styrelsen med olika uppgifter. Övriga uppdrag sköts av förtroendevalda. Distriktssekreteraren når man via föreningens telefonnummer 0400 269553, e-postadressen är kansliet@ssmn.fi.

Information

Informationen till medlemmarna sköts i huvudsak genom förbundets taltidning Medlemsbandet eller i tidningen Synvinkel som utges i storstil, punktskrift, på cd och dessutom här på webben! Du behöver inte känna dig ensam. Kontakta oss så kan vi diskutera! Vi finns även på Facebook, gilla oss!

Kontaktpersoner och erfarenhetstalare

Föreningen har så kallade kontaktpersoner vars uppgift är att informera om föreningen och fungera som kontaktlänk mellan föreningen och medlemmarna. En viktig uppgift är också att kontakta nya medlemmar i föreningen för att informera om verksamheten. Du får kontakt med dessa personer via distriktssekreteraren.

Vill du höra mera om hur det är att leva med en synnedsättning? FSS erfarenhetstalare i mellersta Nyland besöker t.ex. skolor och föreningar för att öka medvetenhet om hur det är att leva med synnedsättning. Kontakta FSS rehabiliteringschef för mera information, tel. 050 341 0010.

Hur bli medlem?

Personer som bor i ovannämnda kommuner och som är blinda eller synsvaga med så nedsatt syn att det är svårt att läsa, orientera sig eller överhuvudtaget svårt med den dagliga livsföringen kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap söks genom att man kontaktar förbundets rehabiliteringsrådgivare för Nyland, som utreder synskadan och hjälper till med att fylla i ansökan. Ansökan om medlemskap behandlas sedan av föreningens styrelse. Märk att ansökan om medlemskap automatiskt går vidare till Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Man behöver således inte separat ansöka om medlemskap i förbundet. Synskadade betalar ingen medlemsavgift.

Telefonnummer till FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli: 040-511 3345

Det är också möjligt att bli stödjande medlem i föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. Ansökan riktas då direkt till styrelsen. Medlemsavgiften är 20 euro för stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar blir inte automatiskt stödjande medlemmar i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

Dokument