Medlemsbandet

På den här sidan kan du lyssna på det senaste numret av Medlemsbandet.

Behåll inloggningar till denna sida för dig själv och dela inte dem vidare. Ifall du känner någon som är medlem i FSS och vill ta del av materialet på sidan kan de be om egna inloggningar på adressen: info@fss.fi

Delar av materialet i Medlemsbandet lyder under upphovsrättslagens paragraf 17 b, 'Tillgängliggörande av verk i tillgängligt format för personer med läsnedsättning'. Materialet är således endast ämnat för personer med synskada eller annan läsnedsättning och får ej delas med utomstående.

Observera att informationen om de olika rubriknivåerna på Medlemsbandet inte är relevanta då man lyssnar på tidningen via denna webbplats då spolningsfunktionen saknas.