SAMS juridiskt ombud

Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS verksamhet juridiskt ombud erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning om dina rättigheter och möjligheter.

En kvinna vid ett bord med kaffekoppar ler mot en man som talar med henne vid bordet.

Juridiskt ombud i Svenskfinland ger juridiska råd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. De ger också råd till dem som stöter på dessa frågor i sitt arbete; till exempel organisationsanställda, tjänstemän, vårdpersonal och förtroendevalda.

Kontakta juridiska rådgivningen per e-post radgivning@samsnet.fi . Du kan även kontakta juristerna personligen per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till SAMS juridiska ombud hittar du här.

Om SAMS

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Länk till SAMS webbplats.

Illustration på en folkmassa

Påverkansarbete

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.

FSS rehabiliteringspersonal

Rehabilitering

Som person med synnedsättning kan du göra det mesta du har gjort tidigare. Det kan ta längre tid, kräva aktiv träning eller kanske utföras på ett annat sätt.