Åbolands Synskadade rf

Logobild för Åbolands synskadade r.f. Ett förstoringsglas med ett öga i mitten samt bokstäverna ÅS till höger

Åbolands synskadade rf är en kontakt- och intresseförening för synskadade i Åboland. Åbolands synskadade rf är medlemsförening i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

Om föreningen

Åbolands synskadades verksamhet startade år 1973 och har i dag ca 150 medlemmar, varav ca 100 ordinarie och ca 50 stödjande medlemmar.

Föreningens främsta uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet; att sprida information bland de synskadade samt informera om synskadades i situation och behov. Föreningen har sitt verksamhetscenter på adressen Elmgrensvägen 3 lok 3, 21600 Pargas.
 

Verksamhet

  • kurser och studiecirklar
  • träffar och föreläsningar
  • resor, både i hemlandet och utomlands

Erfarenhetstalare

Föreningens erfarenhetstalare är en synskadad person som besöker skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad.

Taltidningar

FSS ger ut Åbo Underrättelser som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund.

Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård, tel. 050-595 4377. För teknisk handledning och hjälp, kontakta stödperson Lucas Silfverberg, tel. 050 434 9498.