Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

Norra Österbotten

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.

Aktuellt

Vi ordnar en sommarutfärd till Kronoby 21.6. Vi inleder dagen med lunch kl 11.30 vid Hästöskata och därefter besöker vi Korpholmens spetälskehospital, där vi får ta del av ett drama och en syntolkad guidning. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe. Pris för hela dagen 20,- € + 5,- € för bussen.

Bussen kör enligt följande tidtabell:

Kl 9.50                Munsala (Berras, Södra Munsalav. 49)

Kl 10.10              Nykarleby busstation / torget

Kl 10.30              Jakobstad, Fyren (Otto Malmsgatan 9 A)

Kl 10.45              Edsevö Neste

Kl 11.00              Kronoby S-Market (Strandvägen 1)

 

 

En ”sy-dag” ordnas på Fyren fredagen 2.6 kl 12-16. Lärare Benita Kivimäki inspirerar och hjälper till att klippa och planera både större och mindre sy projekt. Hon har bl.a. med ett mönster till en enkel sommarklänning. Om man vill sy en klänning ska man ta med eget tyg. Till mindre projekt finns en del tyger på Fyren som man kan använda för att sy väskor, kuddar, pannlappar m.m. Anmäl deltagande till kansliet.

Motionsgruppen ”Hurtbullarna” inleder de gemensamma promenaderna igen, vi samlas tisdagar kl 10 vid ”Lockanberget” i Jakobstad. Kom med och njut av att motionera tillsammans i fin natur!

”Till Punkt & Pricka” - punktskrift för nybörjare - med Maja Renvall-Höglund hålls fredagar kl 13 på Fyren. Gruppen träffas igen efter sommarpausen. Mera info av Maja, tfn 0400-707 040. 

I samarbete med Folkhälsan ordnas Trivselcafé - träffar för seniorer med nedsatt syn. Minna Annala från Folkhälsan och Peter Koskinen FSS medverkar. Info och anmälan Peter Koskinen tfn 050-471 2763 eller Ann-Sofie tfn 044-7234 888. 

Mimosel gruppen träffas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 13–15 med Sol-Britt Björkgren som ledare.   

I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl. 11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. Vattengympa avslutas 17.5. Medlemmarna har möjlighet att träna i gymmet fram till midsommar. Mera info av Ann-Sofie Grankulla som tar emot anmälningar på tfn 044-7234 888. 

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden.

Nästa lunchträff blir fredagen 30.6.2023. Anmälan och mera info av Ann-Sofie.  

Om föreningen

NÖSS är en medlemsförening i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1972 och idag har föreningen ca 330 medlemmar, varav ca 60 procent är synskadade och 40 procent är stödjande medlemmar.

Verksamhet

Föreningens främsta uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland de synskadade samt att informera om synskadades situation och behov. Målsättningen i vår verksamhet är att stöda och uppmuntra våra synskadade medlemmar genom olika aktiviteter till ett självständigt och meningsfullt liv trots synnedsättningen.

Föreningen ordnar:

  • träffar och föreläsningar
  • kurser och studiecirklar
  • resor / läger både i hemlandet och utomlands
  • under Blindveckan i november har NÖSS inbjudit till olika evenemang i mörker, som t.ex. café, upplevelsevandring med konstutställning och teater, för att uppmärksamma omgivningen på de problem som en synskada medför
  • tillhandahåller minnesadresser (fyra olika motiv) à 10,- € och gratulationskort à 2,50 €, som kan köpas från "Fyren"

Taltidningar

FSS ger ut Österbottens Tidning som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta synrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn. 050-5612 950 eller Peter Koskinen, tfn 050-471 2763. För teknisk handledning och hjälp, kontakta IT-stödperson Mats Löf, tfn. 044-567 1552.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att en person med synnedsättning ges möjlighet till ett aktivt, meningsfullt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, FPA, kommunerna och Folkhälsans förbund ordnas anpassningskurser med olika teman för alla åldersgrupper samt hjälpmedelsförmedling.

FSS:s erfarenhetstalare och NÖSS:s informatörer är synskadade personer som besöker t.ex. skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade, speciellt för nysynskadade.

Vill du bli medlem?

Är du synskadad och vill bli medlem kan du kontakta FSS:s synrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612 950, e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi (Nykarlebyområdet) eller Peter Koskinen, tfn 050-471 2763, e-post: peter.koskinen@fss.fi. För att bli medlem ska man ha en synskada på 50% eller en synskärpa som är lika med, eller mindre än 0,3.

Stödjande medlem

Vem som helst kan bli stödjande medlem. Om du fyllt 16 år och vill understöda vår verksamhet kan du bli stödjande medlem. Kontakta Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234888  eller noss@multi.fi. Ansökan om medlemskap går till föreningens styrelse, som besluter om beviljandet av medlemskap. Stödjande medlemmar betalar en medlemsavgift à 20,- € per kalenderår. Som stödjande medlem kan du aktivt delta som ledsagare/ hjälpare vid träffar, möten, läger, resor, motionsevenemang m.m. Du får också kostnadsfritt hem i brevlådan förbundets tidning Synvinkel, som utkommer i storstil 8 gånger per år.

Kondoleanser och gratulationer

Föreningen tillhandahåller även kondoleansadresser och gratulationskort.

Minnesadresser kostar 10 €/st

Gratulationskort kostar 2,50 €/st

Mera information om verksamheten i medlemsbandet och föreningsspalten i Österbottens Tidning på lördagar.

 

Gåvor och donationer

Om du vill stöda vår verksamhet tar vi gärna emot gåvor och donationer. Kontakta kansliet för mera info. Din gåva är viktig för oss!

 

Välkomna med i verksamheten!