Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.

Norra Österbotten

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.

Aktuellt

Vi planerar en konst- och aktivitetsdag i Terjärv, tisdagen 15.6.2021. Dagen inleds kl 10 med besök hos Ateljé Sixten Ahlsved, som presenterar sin konst. Han använder trä från gamla stugor och lador i sina tavlor och miniatyrhus. Tavlorna är gjorda genom att konstnären ”målar” med träbitar, på så sätt uppkommer både intarsia och relief. Vi får känna på konstverken och ”se med händerna”, vilket ger en upplevelse av hur tavlan ser ut. En del av föremålen finns placerade i den vackra trädgården i anslutning till ateljén. Vi äter lunch kl 12 vid Juhlatalo Ukko Hjalmar (fd Djupsjöbacka skola) och som avslutning på dagen blir det vandring längs Kortjärvi naturstig, som har intressanta skulpturer och figurer. Info och anmälningar till Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888. 

Kom med ut och njut av att motionera tillsammans i fin natur vid Hamnskogen! Motionsgruppen "Hurtbullarna" samlas vid "Lockanberget" i Jakobstad varje tisdag kl 10. Vi inleder med lite uppvärmande gymnastik, innan vi vandrar gemensamt runt motionsstigen. Vi avslutar med stretchning och kaffepaus med trevlig samvaro.   

P g a striktare Corona restriktioner har årsmötet flyttats fram och hålls preliminärt 18.5.2021 kl 13 vid Assarlid sommarhem, Havtornsvägen 75, Larsmo. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Anmälan och info av Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888 / 06-7234 880 eller via e-post: noss@multi.fi. Efter årsmötesförhandlingarna bjuds deltagarna på grillad korv, sallad och kaffe med tilltugg. Musikunderhållning, ett litet lotteri och trevlig samvaro. Träffen avslutas ca kl 16.

P g a lättare restriktioner kan Mimosel damerna träffas igen! Vi samlas torsdagen 20.5 kl 13 - 15 på Fyren, med Sol-Britt Björkgren som ledare. Välkomna!

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Efter sommarpausen startar höstterminen måndagen 13.9.2021 kl 12.    

P g a Corona läget är gymmet och bassängen på Östanlid stängda tillsvidare. I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl.11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15.  Mera info tfn 044-7234 888, Ann-Sofie Grankulla.

NÖSS Karagrupp avslutar terminen med att delta i föreningens lunchträff fredagen 28.5 kl 13 vid Pavis.  

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Vårens sista lunchträff blir fredagen 28.5 kl 13 vid Pavis i Jakobstad.  

Om föreningen

NÖSS är en medlemsförening i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1972 och idag har föreningen ca 330 medlemmar, varav ca 60 procent är synskadade och 40 procent är stödjande medlemmar.

Verksamhet

Föreningens främsta uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland de synskadade samt att informera om synskadades situation och behov. Målsättningen i vår verksamhet är att stöda och uppmuntra våra synskadade medlemmar genom olika aktiviteter till ett självständigt och meningsfullt liv trots synnedsättningen.

Föreningen ordnar:

  • träffar och föreläsningar
  • kurser och studiecirklar
  • resor / läger både i hemlandet och utomlands
  • under Blindveckan i november har NÖSS inbjudit till olika evenemang i mörker, som t.ex. café, upplevelsevandring med konstutställning och teater, för att uppmärksamma omgivningen på de problem som en synskada medför
  • tillhandahåller minnesadresser (fyra olika motiv) à 10,- € och gratulationskort à 2,50 €, som kan köpas från "Fyren"

Taltidningar

FSS ger ut Österbottens Tidning som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn. 050-5612 950 eller Peter Koskinen, tfn 050-471 2763. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Markus Känsälä, tfn. 0400-555 704, 045-194 215.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att en person med synnedsättning ges möjlighet till ett aktivt, meningsfullt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, FPA, kommunerna och Folkhälsans förbund ordnas anpassningskurser med olika teman för alla åldersgrupper samt hjälpmedelsförmedling.

FSS:s erfarenhetstalare och NÖSS:s informatörer är synskadade personer som besöker t.ex. skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade, speciellt för nysynskadade.

Vill du bli medlem?

Är du synskadad och vill bli medlem kan du kontakta FSS:s rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612 950, e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi (Nykarlebyområdet) eller Peter Koskinen, tfn 050-471 2763, e-post: peter.koskinen@fss.fi. För att bli medlem ska man ha en synskada på 50% eller en synskärpa som är lika med, eller mindre än 0,3.

Stödjande medlem

Vem som helst kan bli stödjande medlem. Om du fyllt 16 år och vill understöda vår verksamhet kan du bli stödjande medlem. Kontakta Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234888  eller noss@multi.fi. Ansökan om medlemskap går till föreningens styrelse, som besluter om beviljandet av medlemskap. Stödjande medlemmar betalar en medlemsavgift à 20,- € per kalenderår. Som stödjande medlem kan du aktivt delta som ledsagare/ hjälpare vid träffar, möten, läger, resor, motionsevenemang m.m. Du får också kostnadsfritt hem i brevlådan förbundets tidning Synvinkel, som utkommer i storstil 8 gånger per år.

Kondoleanser och gratulationer

Föreningen tillhandahåller även kondoleansadresser och gratulationskort.

Minnesadresser kostar 10 €/st

Gratulationskort kostar 2,50 €/st

Mera information om verksamheten i medlemsbandet och föreningsspalten i Österbottens Tidning på lördagar.

 

Välkomna med i verksamheten!