Samtalsgrupper för personer med synnedsättning

Ta chansen och delta i en samtalsgrupp kring synnedsättning!

Flera av dem som deltog i fjolårets grupp tycker den var givande. De upplever att gruppen är ett fint kamratstöd. Grupperna hålls tillsammans med Signell Coaching. Två olika grupper. Varje grupp har tio tillfällen, fem tillfällen på våren och fem tillfällen på hösten. Anmälan till kansli@syn.ax eller 04573438950. Ingen avgift tack vare bidrag.

Samtalsgrupp, torsdag förmiddag klockan 10.00 med boken ”Se dåligt – må bra” som stöd i samtalen.

Datum  1, 15, 29.2 och 14, 28.3 

Samtalsgrupp, onsdag eftermiddag/kväll tidpunkt enligt önskemål.

Datum  28.2 och 6, 20.3 samt 3, 17.4 

Aktuellt

Nedan föreningens aktiviteter månadsvis fram till sommaruppehållet. Med reservation för ändringar!

En händelserik vår pågår med flera återkommande aktiviteter, en del behöver du anmäla dig till, andra är bara att dyka upp de gånger det passar dig! Vill du veta mer om vad som är gå gång - titta på vår kalendersida! 

Under våren ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!  

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, andra onsdagen i månaden.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret en gång per månad. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

 

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.