Fotvård våren 2024

Ålands Synskadade ordnar subventionerad fotvård för sina medlemmar, både ordinarie och stödjande, andra onsdagen i månaden.

Vår fotvårdare heter Heidi Hanses-Teirfolk och jobbar tillvardags på Sunda Foten. Sunda foten kommer till verksamhetscentret Ankaret en gång per månad. Du bokar ditt besök via kansliet på telefon 04573438950. Ett besök kostar 20 euro, du kan betala kontant, med kort eller få faktura.

 

Fotvårdstillfällen våren är preliminärt planerade till följande datum:

Datum:

10 januari

7 februari

13 mars

10 april

8 maj

12 juni

Boka din tid via kansliets telefon 04573438950 eller epost kansli@syn.ax

Aktuellt

Nedan föreningens aktiviteter månadsvis fram till sommaruppehållet. Med reservation för ändringar!

En händelserik vår pågår med flera återkommande aktiviteter, en del behöver du anmäla dig till, andra är bara att dyka upp de gånger det passar dig! Vill du veta mer om vad som är gå gång - titta på vår kalendersida! 

Under våren ordnar föreningen olika aktiviteter. Vill du göra nåt annat, ta kontakt med oss!  

Projektet Åländska talböcker är ett femårigt projekt med bidrag från stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman som startade 2019.