Det är svårt att se vem som behöver hjälp. Fråga.
Kvinna med vit käpp

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det? Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss. 

Sex stycken glada golfare och en ledarhund

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Föreningen Ålands synskadade r.f. söker en ordinarie ORGANISATIONSSEKRETERARE

Organisationssekreteraren arbetar i enlighet med en av föreningen fastställd befattningsbeskrivning. Organisationssekreteraren ansvarar bland annat för medlemsverksamheten samt medlemsrekryteringen, bevakning av rättigheter för personer med synnedsättning, informationsspridning samt bidragsansökningar. Till arbetsuppgifterna hör även att fungera som mötessekreterare i föreningens styrelse samt länk till myndigheter.

Fredrik träffar vänner både virtuellt och lokalt

Digitaliseringen gör det både lätt och svårt att skaffa vänner. Lätt eftersom det finns många olika forum att bekanta sig med människor som har liknande intressen, men också svårt eftersom alla inte behärskar tekniken och hellre skulle träffas i verkligheten. Fredrik Lindgren från Tenala drar nytta av det bästa i båda världarna.

Man och kvinna som lagar mat

En synnedsättning kommer oftast som en chock för de flesta. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

Illustration av glaukom

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

En dam, en öga suddigt. På andra ögat en röd skylt med texten "Det är svårt att se," nederst på bilden fortsätter texten "vem som behöver hjälp. Fråga." Synskademärket nere till höger.

Här hittar du information om blindveckans kampanj och distriktsföreningarnas program under veckan.

Samarbetspartner och understödare

Logo: Med stöd av Veikkaus intäkter.
Finlands DAISY-konsortium logo
Kolibre logo
Prenumerera på Startsidan innehållsflöde