Leva med synnedsättning

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det?

Vita käppen

Vem är synskadad?

Enligt världshälsoorganisationen WHO är man synskadad om synen är såpass nedsatt att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text och/eller att det är svårt eller omöjligt att med hjälp av synen röra sig och orientera sig i sin omgivning.

Vi synskadade möter svårigheter när vi

  • läser och skriver
  • förflyttar oss och orienterar oss i omgivningen
  • sysslar med olika aktiviteter i det dagliga livet
  • umgås med andra människor

Antalet synskadade

I Finland finns det uppskattningsvis 50 000–60 000 synskadade personer. Av dem är ungefär 8 500 gravt synskadade och övriga är synsvaga. Ungefär 3000 synskadade i Finland har svenska som modersmål. Majoriteten eller ungefär 80 procent av de synskadade är över 65 år. Andelen barn och ungdomar är ungefär fem procent.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har minst 2,2 miljarder människor i världen en synnedsättning eller är blinda. Över en miljard av dessa personer har ögonsjukdomar och synfel som skulle ha gått att förebygga eller som är behandlingsbara.

Personer med betydande synutmaningar

Ca sex procent av den finlandssvenska populationen i Finland estimeras ha betydande synutmaningar. Att ha synutmaningar betecknas inte som synskada enligt WHO-klassifikation, men personer med synutmaningar upplever ofta märkbara svårigheter med dagliga sysslor i eller utanför hemmet; t.ex. med att laga mat, läsa eller att röra sig i skymning. Synutmaningar innebär ofta en synskärpa på mindre än 0.5, vilket medför begränsningar i funktion i nästan alla kategorier enligt forskning inom ADL (aktiviteter i det dagliga livet) och IADL (aktiviteter utanför hemmet).

Källa: WHO, Näkövammarekisteri.

Hund glaukom grön starr

De vanligaste ögonsjukdomarna

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

En apparat som läser upp recept

Hjälpmedel och förmåner

Synskadades vardag försvåras ofta av olika praktiska problem, med rätt hjälpmedel klarar man av det mesta trots en synnedsättning.

En ung kvinnas ögon undersöks av kvinna i vit kappa och glasögon.

Synhälsa

Såsom andra kroppsdelar behöver också våra ögon omsorg. Med att ta hand om synhälsan kan ögonbesvär lindras och ögonsjukdomar förebyggas.

Ett långbord med mörkblå duk och vita tallrikat. Blommor i en vas på bordet. Ljusa stolar.

Tips och råd i vardagen

Här har vi sammanställt tips och råd för att ta hand om vardagliga sysslor i hemmet då man har en synnedsättning.

Man ledsagar synskadad

Ledsagning

En människa som helt eller delvis har förlorat sin syn behöver hjälp i olika situationer. Här lär du dig hur man hjälper till som seende.

Bild på teaterscen med guldkrona i taket och vinröd sammetsridå.

Kultur

Kan man ta del av konst och kultur om man har en synnedsättning? Definitivt! Tillgänglig kultur beaktar även personer med funktionsnedsättningar.

En katt ligger i gräset.

Tillgänglighet

Om webbtjänster är digitalt tillgängliga kan även personer med synnedsättning använda dem.

Barn i åldern 5-12 år sitter på soffa och läser taktil bok med Tessa Bamberg.

Barn och unga

För att stötta barn och unga med synnedsättning jobbar FSS för att barnen och deras familjer ska ha tillgång till helhetsmässigt stöd för en fungerande vardag.