Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen och styrelsen.

Foo

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Kansliet:
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors

telefon 09-6962 300 måndagar–torsdagar kl.10-16.
e-post: info@fss.fi eller kansliet@fss.fi


Personal

Kommunikation

Rehabilitering

Styrelsen

Ordförande

Gunilla Löfman
gunilla@lofman.fi eller tel. 0400950446

Vice ordförande

Bengt Ahlvik
bengt.ahlvik@gmail.com

Styrelseledamöter

Carina Bjongbacka
carina.bjongbacka@gmail.com

Fredrik Lindgren
flindgren92@gmail.com

Bernt Snygg
bernt.snygg@gmail.com

Fredrik Lindeman
fredrik.lindeman@aland.net

Paulina Hannus
phannus@gmail.com

Seppo Sjö
seppo.sjo@multi.fi

Dokument