Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och annan viktig information om vad som är på gång inom synskadefältet.


 

Årets sista nummer av FSS punktskriftstidning Intermezzi ute nu

Denna vecka trillar årets sista Intermezzi in genom postluckan, och i detta nummer får du både historia och jul i samma paket.

FSS vill ge ett tack - Giving Tuesday firas globalt tisdagen 1.12.2020.

Giving Tuesday är en global gräsrotsrörelse för att uppmuntra till engagemang.

Undersökning om skolvardagen till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Handikappforum rf bjuder in vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning att delta i en undersökning om skolrelaterade frågor.

Hurdan belysning är bra i mörka tider?

FSS rehabiliteringsrådgivare ger tips på hurdan belysningen ska vara för att synen ska fungera optimalt under den mörka årstiden. 

FSS avbryter klientbesöken i huvudstadsregionen för tre veckor

Huvudstadsregionen befinner sig nu i coronavirusepidemins spridningsfas och FSS avbryter klientverksamheten på området tillfälligt.

Dela dina åsikter och erfarenheter beträffande myndigheternas webbtillgänglighet

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger hur personer med synnedsättning känner till och upplever tillgänglighetsdirektivet och dess inverkan.

ABC för en fungerande vardag

Under Blindveckan 8-15.11.2020 uppmärksammas temaåret ”En fungerande vardag för alla”.

Kennelförbundet ger ledarhunden Nisse hjältestatus

Finska kennelförbundet delar årligen ut utmärkelser till hundar som utfört betydande gärningar och till och med räddat människoliv. En av de 22 hundarna som i år får utmärkelsen är ledarhunden Nisse.

Synskademärket signalerar till andra att den som bär märket kan behöva hjälp

Det lilla märket berättar om synnedsättning - eller gör den? Vi utredde synskadades upplevelser av användningen av synskademärket.

Svenska Yle får FSS tillgänglighetspris

Svenska YLE får det tredje tillgänglighetspriset som Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) delar ut.