Synvinkel nr 1/2023

Två spelare har kastat sig framför målbollsmålet. Det ser ut som om de kommer att lyckas fånga den blå bollen som kommer flygande mot dem. Foto: Henriikka Toivola

Ladda ner tidningen


I det här numret:

  • Johan Siege: Vi är alla mer än det som syns
  • Ny broschyr visar på nyttan av noter i punktskrift
  • Hör bollen – fånga den!
  • Antigymnastik är att lyssna på sin kropp

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer