Vårmöte 13.4.2024

MÖTESKALLELSE

 

Svenska Synskadade i Västnyland r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 13.4 2024 kl. 13.00 på verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs.

Vid mötet behandlas de i paragraf 11 av föreningens stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023. Hilkka Olkinuora är gäst på mötet.

 

Medlemmarna ombeds anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 9.4.

Telefon: 040 778 6295 eller epost: ssvn@brev.fi

Välkommen med! – Styrelsen

Aktuellt