Månadsmöte 9.3 och Hans Brummer stiftelsen

Hej! Välkomna på mars månadsmöte lördagen 9.3 kl.13. Åsa Björne besöker oss från scouterna och rehabiliteringsrådgivaren Elin introducerar sin vikarie inför moderskapsledigheten. Anmälan till Alexandra på 040 7786295 eller till eposten ssvn@brev.fi

Nedan följer information om Hans Brummer stiftelsen som du kan ansöka stipendie ifrån:

 

Hans Brummers stiftelse sr

delar ut stipendier för allmännyttig verksamhet till förmån för synskadade.

 

Som sådan kan anses

- studier

- studielitteratur, studiemedel samt annan litteratur

- hjälpmedel för särskilda behov

- hälsobefrämjande aktiviteter (t.ex. ridterapi)

- övrigt välmotiverat behov

 

Skriftliga ansökningar, max. 1 A4 -sida, som bör innehålla

- sökandes fullständiga namn

- personbeteckning

- adress och telefonnummer

- ändamål för stipendiet

- ansökt belopp

- utredning av det ekonomiska behovet av stipendium (t.ex. beskattningsintyg och information om andra finansieringskällor)

- synskadeintyg

- bankkontonummer (IBAN-kod bestående av 18 tecken)

- e-postadress

 

Ansökan sänds senast 29.3.2024 till adressen:

Hans Brummers stiftelse sr

c/o Anna Brummer

Brynjevägen 26 B

00920 Helsingfors

 

ELLER till e-postadressen:

anna.brummer@gmail.com

 

Förfrågningar kan riktas till:

anna.brummer@gmail.com, 045-881 8185

 

Stiftelsens styrelse behandlar ansökningarna vid sitt möte i slutet av april månad. Alla sökande meddelas skriftligt om styrelsens beslut. Bidragsmottagare bör redovisa för användningen av understödet till stiftelsen.

 

Aktuellt