Till Punkt & Pricka

”Till Punkt & Pricka” - punktskrift för nybörjare - med Maja Renvall-Höglund hålls fredagar kl 13 på Fyren. Mera info av Maja, tfn 0400-707 040.

Aktuellt

Marja Eriksson på Idrottsbyrån inbjuder oss till en friluftsdag 30.3 kl 13-15 vid PieHis skidstuga vid Granholmen. Aktiviteter, korvgrillning och kaffe med bulle. Anmälan till Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888.

Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls tisdagen 28.3 kl 18 på verksamhetscentret Fyren. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. Kaffeservering. Välkomna!

I samarbete med Folkhälsan ordnas Trivselcafé - träffar för seniorer med nedsatt syn. Minna Annala från Folkhälsan och Peter Koskinen FSS medverkar. Nästa träff hålls 28.3 kl 13-15 i Kronoby, Herbertshus (Storågården). Info och anmälan Peter Koskinen tfn 050-471 2763 eller Ann-Sofie tfn 044-7234 888. 

Mimosel gruppen träffas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 13–15 med Sol-Britt Björkgren som ledare. Nästa träff hålls 6.4.2023 kl 13 på Fyren.  

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 - 14 på Fyren. Nästa träff blir 27.3.2023.    

I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl. 11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. Mera info av Ann-Sofie Grankulla som tar emot anmälningar på tfn 044-7234 888. 

NÖSS Karagrupp träffas i regel en gång i månaden kl 12.30 på Fyren. Tisdagen 11.4.2023 samlas vi kl 10 på Fyren och kör till Stundars friluftsmuseum där vi tillsammans med VSS karagrupp äter lunch och får en syntolkad guidning. Dagen avslutas med kaffe och dopp.

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa lunchträff blir 31.3.2023 kl 12 vid Shell på Rådhusgatan 41 i Jakobstad. Anmälan och mera info av Ann-Sofie.