Val under höstmötet i Tammerfors

29.11.2022 uppdaterad 29.11.2022

Under FSS:s höstmöte fick styrelsen en ny medlem, Johan Sundholm från mellersta Nyland. Omvalda: Viceordförande Bengt Ahlvik och styrelsemedlem Seppo Sjö från NÖSS.

I förgrunden mötesordförande Stefan Andersson och verksamhetsledare Matthias Jakobsson. I salen sitter medlemmar vid långsmala bord och i bakgrunden syns Johan Sundholm som talar i en mikrofon.

Förbundets höstmöte, inklusive 75-årsfest hölls i år i Tammerfors. Egentligen fyller FSS 76 år i år, men pandemin gjorde att firningen av 75-åringen måste skjutas upp med ett år. Ett 70-tal engagerade medlemmar anlände från olika delar av Svenskfinland och stämningen steg under kvällens lopp.

Höstmötet förlöpte lugnt och ovanligt snabbt och verksamhetsplanen för år 2023 godkändes. Egentligen lyftes endast två frågor till diskussion: avkastningen av FSS:s bostadsinnehav och att punktskrift inte är är det enda läs- och skrivspråket för personer med synnedsättning - och att det därtill inte är ett språk. Argumentet var att du kan läsa en bok genom att lyssna på den. Öronläsning kallade ordförande Gunilla Löfman det. FSS ska se över formuleringarna i verksamhetsplanen för år 2024.

Under mötet förrättades val av viceordförande och två styrelsemedlemmar. Kandidater till viceordförandeposten var nuvarande viceordförande Bengt Ahlvik och Johan Sundholm. Bengt blev omvald och ordförande Gunilla tackade honom för gott samarbete och uttryckte sin glädje över att samarbetet fortsätter.

Till styrelsen omvaldes Seppo Sjö. Ny i styrelsen är från och med årsskiftet Johan Sundholm från mellersta Nyland. Kandidater till de två posterna i styrelsen var Ritva Hagelberg, Seppo Sjö, Jarkko Setälä och Rolf Söderlund. Tack till alla som ställde upp i valet och grattis till de som utsetts. 

Mer om 75-årsfesten får ni läsa i nästa nummer av vår tidning Synvinkel. Har ni redan börjat följa FSS:s instagramkonto? Där delar vi bland annat bilder från våra evenemang. Om inte så hittar ni det på adressen: https://www.instagram.com/finlandssvenskasynskadade/