THL rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra

THL rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta.

Engångsmask vilar mot pumpflaska med desinfektionsmedel.

THL rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet.

Om man har symtom bör man undvika sociala kontakter och omedelbart testa sig för corona.

"Risken för att coronaviruset sprids ökar nu när vi återgår till vardagen och människorna börjar röra på sig mer. Nu vet vi också att smittorisken är särskilt stor vid trängsel. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förhindra att epidemin tilltar", säger generaldirektör Markku Tervahauta vid THL.

Vem bör använda ansiktsmask och i vilka situationer?

THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Rekommendationen gäller inte arbetsgemenskaper, eftersom expertinstitutet i dessa frågor är Arbetshälsoinstitutet.

THL rekommenderar att du använder mask när du

 • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt 
 • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
 • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet. 

Ansiktsmask kan fortfarande användas även i andra situationer, om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. 

Dessutom kan de regionala myndigheterna för smittsamma sjukdomar inom sitt område utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras egen riskbedömning.

Användning av ansiktsmasker kräver noggrannhet

Det finns många slags ansiktsmasker. Engångsmasker eller återanvändbara tygmasker går att köpa i affären. Man kan också sy egna tygmasker. 

En ansiktsmask är inget egentligt andningsskydd och skyddar inte sin användare effektivt. Effekten av att använda ansiktsmask grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på ett ändamålsenligt sätt. 

De egentliga andningsskydden (FFP1, FFP2 eller FFP3) och de CE-märkta kirurgiska mun- och nässkydden, som uppfyller kraven på medicinsk utrustning, skyddar också användaren och är i första hand avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.

Användning av ansiktsmask kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Masken ska alltid hanteras med rena händer.

Man bör inte använda mask om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mask. Diskutera vid behov med din läkare om ditt hälsotillstånd innebär att det är svårt att använda ansiktsmask.  

Ansiktsmasker lämpar sig inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder.

Minneslista för användning av mask

 • Prova olika masker för att hitta en modell som passar ditt ansikte och som du kan andas igenom.
 • Ha med dig så många masker som du behöver under dagen.
 • Ha med dig handdesinfektion och vid behov extra masker för byte
 • Tvätta eller desinficera händerna innan du sätter på dig en ny eller ren mask.
 • Ta på dig ansiktsmasken i god tid innan du stiger på ett fortskaffningsmedel.
 • Se till att masken sitter tätt mot ansiktet och att den täcker munnen, näsan och hakan.
 • Rör inte masken och dra den inte under hakan eller upp på pannan.
 • Om du rör vid masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.
 • Återanvänd inte en använd mask. 
 • Byt mask om den blir fuktig eller smutsig.
 • Avlägsna masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Rör inte vid maskens utsida. 
 • Efter användning, släng engångsmasken direkt i soporna och lägg den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.
 • Tvätta eller desinficera händerna efter att du avlägsnat masken.
 • Tvätta tygmasken i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj masken och torka den på en plats med frisk luft.

Källa och mer information: Institutet för Hälsa och Välfärd - Aktuellt

Foto: Klaus Hausmann/Pixabay

Publicerad fre 14.8.2020 kl. 8.26