Pressmeddelande: Det ska vara tryggt för alla att röra sig ute på stan

14.10.2021 uppdaterad 18.10.2021

På vita käppens dag 15.10 vill vi påminna om vikten av en hinderfri och trygg stadsmiljö där alla kan röra sig säkert.

En man med vit käpp står på gatan utomhus. Vita käppen rör en elsparkcykel som ligger på marken.

Många personer med synnedsättning rör sig smidigt utomhus på egen hand. Då är den vita käppen ett ovärderligt hjälpmedel, men ändå kan bland annat vägarbeten, omdirigering av trafik och felparkerade elsparkcyklar göra det utmanande att röra sig tryggt.

Säg det med ord

Då synfältet är begränsat eller synen saknas helt kan det bli svårt att upptäcka en elsparkcykel som ligger mitt på gatan. Det kan också vara svårt att uppfatta hur det är meningen att gå då trottoaren plötsligt upphör på grund av gatuarbete.

Om du ser en person med synnedsättning gå på stan och det verkar som att din hjälp kan behövas, säg det med ord! Varna för eventuella hinder på vägen och förklara var hindret är (rakt framför dig, snett till höger osv.). Fungera helt enkelt som ögon för personen som inte ser själv. Vid behov kan du kan röra personen försiktigt vid axeln, så att hen vet att du talar just till hen. Du kan även säga ”hej du med vita käppen” eller ”hej du damen i långa kappan, akta för cykeln framför dig”.

Ta aldrig självmant tag i personen i fråga, även om du försöker leda personen rätt. Däremot kan du erbjuda din arm och fråga om personen behöver hjälp.

Det finns många olika typer av synnedsättningar och alla synnedsättningar syns inte utanpå och alla synskadade använder inte vit käpp eller ledarhund. Personer som har lite synrester kvar kan ibland röra sig helt utan hjälpmedel.  Även blinda personer kan röra sig på egen hand på bekanta rutter.

Vita käppens dag

Vita käppens dag firas internationellt den 15 oktober för att synliggöra synskadades främsta hjälpmedel, den vita käppen, och vikten av en fungerande stadsplanering för att alla ska kunna röra sig tryggt.

Mer information:

Synskadeorganisationerna Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) och Näkövammaisten liitto firar åren 2021-2022 temat ”Säg det med ord”. Temat belyser vikten av verbal kommunikation och syntolkning för personer med synnedsättning.

kommunikationschef Camilla Rusk 
Förbundet Finlands Svenska Synskadade 
camilla.rusk@fss.fi 
tel. 044 712 3013

viestinnän asiantuntija Marika Mäkinen 
Näkövammaisten liitto 
marika.makinen@nkl.fi 
p. 09 3960 4652 

Näkövammaisten liitto är det finskspråkiga förbundet för personer med synnedsättning. I Finland finns det ungefär 55 000 synskadade personer, varav ungefär 10 000 är blinda och resten har en synnedsättning. Näkövammaisten liitto har 23 distriktsföreningar i Finland. Webbplats: nkl.fi/fi.

FSS verkar som svenskspråkig intresse-, kontakt- och serviceorganisation i alla delar av Svenskfinland för personer med synnedsättning. Av synskadade personer i Finland har ca 3000 svenska som modersmål. Webbplats: fss.fi.

Foto: Marika Mäkinen, Näkövammaisten liitto