Nya tider på Stiftelsen Svenska Blindgården

30.6.2022 uppdaterad 1.2.2023

Stiftelsen Svenska Blindgården går nu in i en ny era. Svenskspråkiga synskadade får gärna komma med nya idéer, säger den nya vd:n Roy Siljamäki.

Roy Siljamaki har en grå kavaj, vitskjorta och glasögon. Håret är mellanbrunt. Han är ny vd för Stiftelsen Svenska Blindgården.

Stiftelsen Svenska Blindgården går nu in i en ny era. Tidigare i år slog Patent- och registerstyrelsen fast att stiftelsens avgående styrelse har försummat förvaltningen och misslyckats med att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. I den nya styrelsen sitter Joakim Flinck sällskap av vice ordförande Eira Palin-Lehtinen, Johan Aura och Ulla Wiklund. Leif Karp är den enda tidigare styrelsemedlemmen som fortsätter.

Stiftelsens nya vd Roy Siljamäki håller som bäst på och kartlägger stiftelsens svenska bostäder, framgår det i en intervju har gjort för Svenska Yle. Det är ett riktigt detektivarbete för exakta adresser på bostäderna finns inte i de dokument Siljamäki har. Däremot vet han namnen på husbolagen, som ska hjälpa honom vidare.

Stiftelsen Svenska Blindgården håller vidare på och jobbar fram en ny verksamhetsstrategi och hur man ska sköta utdelningen av stipendier.

– Ett exempel på ny verksamhet kunde vara direkta mindre understöd till enskilda synskadade. Svenskspråkiga synskadade får gärna komma med nya idéer, säger Roy Siljamäki till Svenska Yle.
 

https://svenska.yle.fi/a/7-10018145