FSS verksamhet år 2021

Det nya året inleds med ett nytt tema som i år är "Säg det med ord". Detta år firar FSS även 75 år!

https://fss.fi/aktuellt/temaaret-2021-sag-det-med-ord

Säg det med ord

FSS temaår 2021 är Säg det med ord. Med temat vill vi påminna om vikten av att med ord beskriva det visuella som synskadade annars riskerar att gå miste om. Under året uppmärksammas alla sätt för att verbalisera det visuella och temat lyfts fram speciellt under blindveckan i november.

Under året synliggörs bland annat syntolkning, alt-texter, ordkartor och verbala bemötandet av synskadade.

Temaåret är gemensamt med finska systerorganisationen Näkövammaisten liitto, och går under namnet "Sano se sanoin".

Följ med temaåret på sociala medierna med hashtaggen #sagdetmedord och #sanosesanoin.

Jubileum

Detta år firar FSS även två jubileum. Förbundet fyller 75 år och organisationstidningen Synvinkel, ursprungligen Finlands Synskadade, fyller 30 år.

På grund av det osäkra epidemiläget avvaktar vi tillsvidare med större festligheter och informerar vid senare tidpunkt hur förbundet kommer att uppmärksamma jubileumsåret.