FSS coronainfo

Denna sida uppdateras enligt förändringar i rekommendationer och restriktioner på FSS verksamhetsområden.

Januari 2021

Huvudstadsregionen

För huvudstadsregionens del följer FSS de anvisningar som fastställts av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Vi undviker fortsättningsvis närverksamhet åtminstone till 31.1 och praxisen förlängs vid behov. Vi använder huvudsakligen telefon, e-post och datoranslutning till att uträtta klientärenden.

I särskilda nödfall kan klientbesök göras i taltidnings- eller rehabiliteringssyfte, men då med beaktande av alla regelrätta säkerhetsrutiner så som användning av munskydd, säkerhetsavstånd och med både klientens och personalens samtycke.  Utomhusträffar är att föredra.

Övriga områden i Svenskfinland

På övriga områden är närkontakter tillåtna enligt omdöme, lokalt epidemiläge och även med beaktande av säkerhetsåtgärder. FSS rehabilitering följer med lokala anvisningar och rekommendationer och anpassar verksamhet enligt förändringar och rekommendationer från myndigheter. FSS IT- och taltidningsstödpersoner informeras om förändringar på områden ifall de påverkar stöduppdrag.