Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) söker taltidningsstödperson i Åboland

21.10.2021 uppdaterad 21.10.2021

FSS söker en pålitlig och tekniskt kunnig taltidningsstödperson för svenskspråkiga personer med synnedsättning i Åboland.

Uppdraget passar bra studerande, pensionärer, deltidsarbetande eller egenföretagare. Uppdragen är oregelbundna och förutsätter tillgång till bil.

Som taltidningsstödperson lär du ut användningen av taltidningsspelare för personer med synnedsättning. Du handhar även installationen av apparaturen hemma hos prenumeranten. Antalet timmar i månaden kan variera från 0 till 10 timmar i månaden.

Vi hoppas att du är van vid teknisk problemlösning även om vi ger dig all utbildning du behöver. Vi söker en tekniskt kunnig och pålitlig person som trivs med att jobba med människor. Uppdragen ersätts på timbasis och utöver det betalas kilometerersättning för användning av egen bil. Du kan även sköta uppdragen via ditt företag.

Kunde detta vara något för dig? Skicka in din fritt formulerade ansökan till kommunikationschef Camilla Rusk, 044 712 3013, camilla.rusk@fss.fi eller ta kontakt ifall du har frågor.

Vi ser fram emot att höra från dig!