Barnstrategi under beredning

Vill du delta i beredningen av nationella barnstrategin? Du kan berätta om dina tankar gällande barnens ställning och rättigheter i en elektronisk enkät

Beredningen av nationella barnstrategin pågår som bäst. Målet är att säkerställa att de rättigheter som tryggas i FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodoses så väl som möjligt i Finland.

Du kan berätta om dina tankar gällande barnens ställning och rättigheter i en elektronisk enkät. Enkäten är öppen fram till 12 Oktober. Det finns en svenskspråkig enkät som är avsedd för barn, och en annan enkät som är avsedd för vuxna att svara på. Välj den som är lämplig för dig.

Mer information och länken till enkäterna hittar du på webbplatsen för barnstrategin.

 

Publicerad tors 1.10.2020 kl. 13.40