11.10 online - enkätresultat: Fungerar stödet till barn med funktionsnedsättning?

4.10.2022 uppdaterad 28.10.2022

Välkommen på lanseringstillfället av resultaten av Handikappforums skolenkät 11.10 kl. 10-12.30.

En stiliserad tecknad enkät och information om när skolenkäten lanseras och vem som står bakom den.

I enkäten berättade vårdnadshavare för barn med funktionsnedsättning i grundutbildningen om sina tankar och erfarenheter om hur skolan och skolvardagen fungerar samt om hur stödet för lärandet förverkligats. Genomförandet och publiceringen av rapporten har understötts av Människorättscentret. Rapporten publiceras på Handikappforums webbsida den 11 oktober.

Evenemanget ordnas på distans på Zoom-plattformen. Länken och instruktioner skickas innan evenemanget till alla som anmält sig. Evenemanget är tvåspråkigt och skrivtolkas.

Anmäl dig till evenemanget senast 9.10. kl. 23.59 via denna länk: https://www.lyyti.fi/.../Koulukyselyn_tulosten.../se

Program
10.00 Välkommen och praktiska ärenden: Elias Vartio, SAMS
10.05 Keynote: Dan Koivulaakso, statssekreterare, Utbildnings- och kulturministeriet
10.20 Skolenkätens resultat: Sari Valjakka (Autism Finland), Johanna Meriläinen (Förbundet Finlands Svenska Synskadade), Ylva Krokfors (Invalidförbundet)
11.05 Frågor
11.20 Paus
11.30 Kommentar- och erfarenhetsanförande: Christa Renwall
11.45 Kommentaranförande: Skolinklusionens hinder och förutsättningar, Människorättscentret
12.05 Frågor

Tillfället slutar senast kl. 12.30.

Tillfället ordnas i samarbete med Handikappforum och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Skolenkätens översättning och lansering är finansierad av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.