Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och annan viktig information om vad som är på gång inom synskadefältet.


 

Upp ur gropen! Styrelseordförande Gunilla Löfmans ledare och tre debattexter

I min ledare i årets första Synvinkel ställde jag följande frågor: Är vi beredda att ta tillvara de resurser som personerna med funktionella synproblem kan tillföra FSS:s och distriktsföreningarnas verksamhet? Har ett utökat antal ordinarie medlemmar betydelse for vår intressebevakning? Behöver vi i takt med tiden ändra namnet på̊ vår organisation?

 

 

19.6.2023

Upp ur gropen! Styrelseordförande Gunilla Löfmans ledare och tre debattexter

Ledare - Upp ur gropen: I min ledare i årets första Synvinkel ställde jag följande frågor: Är vi beredda att ta tillvara de resurser som personerna med funktionella synproblem kan tillföra FSS:s och distriktsföreningarnas verksamhet? Har ett utökat antal ordinarie medlemmar betydelse for vår intressebevakning? Behöver vi i takt med tiden ändra namnet på̊ vår organisation?

 

 

19.6.2023

Vårmöte och vårfirning av personalen

Under veckan som gått har vi på FSS haft vårkänslor. Vi inledde med Vårmöte med val av nya styrelsemedlemmar och fortsatte med firning av två av våra anställda. 

26.5.2023

Syntolken skapar bilder med sin berättelse

Efterfrågan på svenskspråkiga syntolkar till teatrar, evenemang och utställningar ökar. Tolkarna räcker inte till. I vintras arrangerade FSS en syntolkningsverkstad i Vasa och i oktober utbildar vi nya tolkar på Luckan i Helsingfors.

8.5.2023

Punktskriftläsare: Intermezzi 2/2023 strax i postlådan

Intermezzi bjuder denna gång på allt från kungligheter till sång och mattor - och samtidigt träning i att läsa punktskrift.

25.4.2023

Vårmöteskallelse 2023

Mötesförhandlingarna inleds 23.5.2023 kl.16:30. Deadline för anmälningar till mötet är 19.4.

5.4.2023

Valgallup: Färdtjänst och delaktighet i topp när FSS-distrikten valde viktigaste valtema inför nya riksdagen

Hör här! Synvinkel bad de sju FSS-distrikten leverera sitt budskap till den nya riksdagen:

Utan fungerande färdtjänst ingen frihet och delaktighet, lydde mångas hälsning. 

Klart var också att ett jämlikt samhälle är tillgängligt. Och att ett respektfullt bemötande förutsätter kunskap. 

Samarbetet med välfärdsområdena i vardande lyftes också fram, liksom rätten till assistans.

24.3.2023

Vill du bli vår nya taltidningsstödperson i Åboland eller Vasa?

Genom att installera taltidningsspelare/appar och lära ut hur de används hjälper du personer med synnedsättning att vara delaktiga.    

6.3.2023

Punktskriftskurs för seende 18.4, 25.4, 2.5

Lär dig grunderna i punktskrift under tre tisdagskvällar 17-20 och ha samtidigt roligt! 

27.2.2023

Pressmeddelande 22.2.2023: Förslaget till ny lag om funktionshinderservice bör förkastas

FSS och 11 andra organisationer godkänner inte förslaget till ny funktionshinderservicelag. 

22.2.2023