Välkommen till Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Ingress

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) jobbar för personer med synnedsättning på svenska i Finland. Har du frågor om syn eller hjälpmedel? Vi finns här för dig!