Jobba hos oss

Vi jobbar för ett tillgängligt och inkluderande samhälle där personer med synnedsättning kan leva tryggt och aktivt på egna villkor. Bli en av oss!

En glasvas med två gröna stjälkar med löv på ett vitt bord mot en vit vägg.

På Förbundet Finlands Svenska Synskadade jobbar sakkunniga inom rehabilitering, kommunikation, informationsteknik, administration och intressebevakning. Vårt verksamhetspunkt Synvillan är i Helsingfors, men vi jobbar inom hela Svenskfinland.

FSS är en flexibel sakkunnigorganisation där medarbetarna har verkliga möjligheter att göra skillnad i samhället och för individer med synnedsättning. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och självständigt jobb där du har möjligheter att utvecklas.

Just nu söker vi en synrådgivare i mellersta och södra Österbotten. Ett människonära jobb för dig som vill jobba för jämlikhet, delaktighet och tillgänglighet. Läs mer om jobbet som synrådgivare här och skicka in din arbetsansökan med löneanspråk och CV senast 1.3.2024.

Du får gärna skicka in en öppen ansökan. Skriv i rubrikfäockså ltet vilket jobb din ansökan gäller eller om det är frågan om en öppen ansökan.
Du kan även engagera dig i vår verksamhet genom att fungera som stödjande medlem eller ledsagare.

Välkommen att ta kontakt med oss - Vi syns och ses!