Testamentera

Ditt testamente - en framtidsgåva

En liten flicka med ponnysvans och solglasögon sitter på en sten och blickar ut över ett öppet hav.

Med ditt testamente kan du hjälpa oss i vårt arbete för att personer med synnedsättning i Svenskfinland ska kunna leva ett gott och aktivt liv.

På FSS utgår vi ifrån varje individs unika livssituation och finner lösningar som underlättar vardagen. Vi kämpar för att personer med synnedsättning ska lika möjligheter till ett självständigt liv som alla andra medborgare, vilket omfattar likvärdiga möjligheter till utbildning, arbete, service, fri rörlighet och en meningsfull fritid. När samhällets tjänster inte räcker till så rycker vi ut.

Ett testamente kan gälla all slags egendom, allt från tavlor till värdepapper och fastigheter. Såväl små som stora framtidsgåvor bidrar till att vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete.

För mer information kontakta verksamhetsledare Matthias Jakobsson, 
matthias.jakobsson@fss.fi
Tfn 044-080 8004

FSS deltar i Förbundsarenans kampanj Framtidsgåvan. På kampanjsidan kan du hitta en testamentesguide och tips om hur du ska gå till väga: https://www.forbundsarenan.fi/framtidsgavan