Distriktsföreningar

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Golfspelare

Det finns alltså verksamhet tillgänglig för medlemmar i hela Svenskfinland. Man behöver dock inte vara medlem i förbundet eller i någon distriktsförening för att få del av vår service.

Läs mer om de olika distriksföreningarna genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Distriktsföreningarna ansvarar för att informationen på distriktsföreningarnas sidor är uppdaterad.

Mellis logo. En vit käpp, förkortningen SSMN och texten "Svaret på din fråga"

Mellersta Nyland

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. är en kontakt- och intresseförening av svenskspråkiga synskadade i mellersta Nyland det vill säga Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo.

Ritad bild av fyren

Norra Österbotten

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) omfattar Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.

Logo med lykta

Vasa

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Svenska Synskadade i Västnyland rf:s logo. Liknar ett förstoringsglas. På skaftet står 1975.I runda mitten finns en grön kulle på vilket LYAN står skrivet. På kullen syns gaveln av en röd stuga, blå himmel och en gul sol.

Västnyland

Föreningens centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo kommuner.

Åbolands logo med förstoringsglas

Åboland

Åbolands synskadade rf är en kontakt- och intresseförening för synskadade i Åboland. Åbolands synskadade rf är medlemsförening i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

ÅS logo, ett ankare

Åland

Föreningens centralort är Mariehamn och dess verksamhetsområde landskapet Åland.

Kajutans logo. Teckning av en livboj

Östnyland

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa, Lappträsk och Pyttis.