Kultur

Kan man ta del av konst och kultur om man har en synnedsättning? Definitivt! Tillgänglig kultur beaktar även personer med funktionsnedsättningar.

Bild på teaterscen med guldkrona i taket och vinröd sammetsridå.

Det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan upprätthåller sidan Tips om tillgänglighet.

På sidan hittar du information om vad tillgänglig kultur innebär och på vilka olika sätt du kan bidra till att kulturen är tillgänglig för personer med olika sinnes- och funktionsvariationer. På webbplatsen finns många nyttiga videofilmer om tillgänglig kultur och bland annat om syntolkning. Bekanta dig med flera tips och se på alla filmerna här.

Tillgänglighet på museer

Ann-Sofie Grankulla & Eva-Marie Backnäs har skrivit en handbok om fysisk och digital tillgänglighet på museer för personer med synnedsättning. Här finns tips om allt från bemötande och ledsagning till syntolkning, hjälpmedel och tekniska lösningar. Här kan du ladda ner handboken "Med andra ögon".

Vad är syntolkning?

Kort sagt innebär syntolkning att verbalisera det visuella. Det kan gälla en teaterföreställning, en film eller ett målat konstverk. Även fotbollsmatcher eller dansföreställningar kan syntolkas.

Syntolkning är en viktig förutsättning för att personer med synnedsättning ska kunna ta del av kultur och sportutbud.

Synskadades Riksförbund i Sverige skriver om syntolkning så här: Syntolkning är ett komplement till det man kan lyssna sig till. Det är en beskrivning av det som gestaltas visuellt. Det kan handla om miljöer, kläder och ansiktsuttryck. Tolken väljer att berätta om det som syns och som är viktigt för handlingen.

Hur går syntolkning till?

Personer med synnedsättning får låna en liten mottagare som är kopplad till ett headset. Syntolken har en sändarutrustning med mikrofon.

Syntolkens berättarröst går trådlöst från mikrofon till besökare. Ljud och musik från scen eller film, påverkas inte av syntolkningen.

Källa: Luckans projekt Tips om Tillgänglighet samt  Synskadades Riksförbund.

Kultur för alla - konsultation och mer information

Servicen Kultur för alla arbetar riksomfattande inom konst- och kultursektorn. Dess uppgift är att erbjuda information och stöd för kulturaktörer i frågor om tillgänglighet och mångfald. Kultur för alla verkar i samarbete med såväl konst-och kulturorganisationer som olika publikgrupper. Läs mer på föreningens webbplats.

Syntolkning i Svenskfinland

FSS distriktsföreningar ordnar varierande program och evenemang som även syntolkas. Har du en synnedsättning och är intresserad av att delta i synskadeanpassat och tillgängligt program? Ta kontakt med distriktsföreningen i din region för att höra mera.

FSS syntolkar

FSS arrangerar årligen syntolkningskurser och verkstäder. Vill du anlita en svenskspråkig syntolk? Ta kontakt med FSS kommunikationschef, tel. 044 712 3013 eller e-post henrika.mercadante@fss.fi

 

En svartvit symbol för syntolkning: en sidoprofil på ett ansikte med öppen mun och ljudvågor.

Dokument