Svenska Synskadade i Östnyland rf

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa och Lappträsk.

Aktuellt

Vi far till Raseborgs syntolkade sommarteater ” Tre musketörer”. Lördagen den 20.7. Anmäl dig senast måndagen den 10.6 till Jonas Tfn 040 964 4672.

 

Vi far till Postbacken tisdagen den 16.7 på ”Teaterbacken”. Anmälning och mera info ger Jonas Tfn 040 964 4672

 

Om föreningen

Svenska synskadade i Östnyland hör till Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1973 och har 51 synskadade medlemmar samt 19 stödjande medlemmar.

Föreningens verksamhet finansieras genom ekonomiskt stöd från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, bidrag från Penningautomatföreningen STEA, kommuner och församlingar samt genom donationer och testamenten.

Verksamhet

Föreningens uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland synskadade samt informera om hur det är att leva som synskadad. Föreningen ordnar kurser, träffar och föreläsningar, läger och resor samt teaterbesök.

Rehabilitering

FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin besöker föreningens verksamhetscenter vid behov. Rehabilitering syftar till att man som synskadad skall kunna delta aktivt i samhället och leva ett liv som alla andra.

Taltidning

FSS ger ut Östnyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli tfn 040 511 3345. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Rolf Gustafsson tfn 040 539 2525.

IT-verksamhet

Då man behöver hjälp eller stöd gällande datorer, datorhjälpmedel, telefoner eller andra tekniska hjälpmedel kan man ringa FSS IT-ansvariga. FSS ordnar även kurser och förevisningar i samarbete med föreningen.

Erfarenhetstalare

Erfarenhetstalare informerar om synskadades situation i daghem, skolor, vid föreningssammankomster, på arbetsplatser och utbild­nings­enheter samt för beslutsfattare om vad det innebär att leva med en synnedsättning i dagens samhälle. Erfarenhetstalare kan bokas för olika tillställningar via FSS rehabiliteringschef, tel. 050 341 0010.

Erfarenhetstalare

Jonas Lindström, tel.
040 964 4672