Finlands Synskadade nummer 8, 2018

Matti Laurila och ledarhunden Toivo

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer