Finlands Synskadade nummer 5, 2018

Pärmbild: Bern Löfman lutar sig mot en laduvägg.

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer