Finlands Synskadade nummer 10, 2018

Margit Haapanen står vid fönstret och tittar på en grön orkidé

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer