Prenumerera på punktskriftstidningar

FSS ger ut två tidningar och FSS organisationstidning Synvinkel i punktskrift. Dessutom kan tidskriften Horisont beställas i punktskrift via FSS.

Hand läser punkter.

För prenumeration eller frågor kontakta FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024 eller per e-post tessa.bamberg@fss.fi.

Oss emellan

Punktskriftstidningen Oss emellan är FSS tidning för punktskriftsläsare och den utkommer med fyra nummer per år. Tidningen vidareutvecklas i kontakt med läsarna som ett medel för träning av punktskriftsläsning. Tidningen innehåller material i glesskrift. Utrymme ges också för läsarnas egna bidrag.

Oss emellan är punktskriftsläsarnas egen tidning och förstås är allt som har med punktskrift att göra också en självklar del av tidningen.

Punktchat

Punktchat heter den finlandssvenska ungdomstidningen som utkommer endast i punktskrift. Tidningen tar upp aktuella och intressanta saker för ungdomar, såsom musik, mode och aktuella händelser. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Synvinkel

FSS organisationstidning Synvinkel utkommer med 8 nr per år och bevakar förbundet och synskadeområdet i Finland och norden. Tidningen är kostnadsfri och finns att få även i punktskrift.

Horisont

Horisont är en österbottnisk tidskrift för tidlös och bred bevakning av litteratur och kultur, med nordisk räckvidd och internationellt perspektiv. Tidskriften utges sedan oktober 1954 i Vasa av Svenska Österbottens litteraturförening rf.

Horisont publicerar essäer, artiklar, dikter, noveller, kritik, konst, fotografier. Ibland ingår debatt och ibland temanummer om viktiga företeelser inom litteraturen eller kulturen.

Från och med år 2021 gör samarbetet mellan FSS och Horisont det möjligt för punktskriftsläsare att ta del av tidskriften även i punktskrift. Prenumerationspriset för punkttidningen är 25 euro år 2021.