Blindveckan

Blindveckan firas årligen den andra hela veckan i november.

Under blindveckan uppmärksammar synskadeorganisationerna aktuella och viktiga teman för personer med synnedsättning.

År 2021 är temat för blindveckan "Säg det med ord". Med temat synliggörs betydelsen av att verbalisera visuell information, tillgängliga webbtjänster och ett gott bemötande av personer med synnedsättning.

Kategori