Vårmöte 2023

MÖTESKALLELSE

Svenska Synskadade i Västnyland r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 15.4 2023 kl. 13.00 på verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs.

Vid mötet behandlas de i paragraf 11 av föreningens stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022.
Medlemmarna ombeds anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 11.4. Telefon: 040 778 6295 eller epost: ssvn@brev.fi

Välkommen med! – Styrelsen

Aktuellt

Den 15.11 höll vi öppet hus tillsammans med hörselföreningen på församlingshemmet i Ekenäs

Välkomna på Öppet hus på församlingshemmet för hörsel och syn

Hedersgäst blindveckan till ära må. 13.11 kl.13 på Lyan. Anmäl veckan innan till 040-7786295

Obs, höstmötet blir ett annat veckoslut än vanligt. Kaj Kunnas besöker oss 13.11, kom med!!

Föreningen har fått en ny logo

Må bra dag på Lyan torsdagen 14.9 kl.10.15 med mieli och folkhälsan