Svara på enkäten angående synskademärket och dess användning

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Svaren kan utnyttjas i FSS:s och NKL:s kommunikation och påverkansarbete.

Denna enkät är riktad till personer med synnedsättning. Du kan besvara enkäten anonymt. Skicka in dina svar senast 27.9.2020.

Länk till enkäten

 

Aktuellt

P.g.a. corona pandemin som började på våren så håller föreningen sitt vårmöte lördagen den 12.9 kl.13.00.

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.

Har du frågor gällande din syn? FSS' rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren kommer att ta svara på frågor under vårterminen på olika platser i Västnyland. Närvarande är också föreningen sekreterare.

Vår medlem Fredrik Lindgren valdes vid FSS' höstmöte till medlem i styrelsen för förbundet Finllands Svenska Synskadade. Och litet senare under hösten valdes han också till medlem i syelsen för föreningen Svenska Synskadade i Västnyland.