Serviceguiden – ett stöd vid självständig rättighetsbevakning

Serviceguiden för synskadade ger en möjlighet för varje synskadad att på egen hand sköta sina ärenden och bevaka sina rättigheter.

Då man ansöker om service är det bra att känna till hur, var och på vilka grunder man kan ställa ansökan. Genom att studera Serviceguiden får man reda på de här sakerna. För varje stöd eller service som upptas i Serviceguiden anges de centrala förutsättningarna för beviljandet. I samband med varje service- eller stödform hänvisas dessutom till den lag som utgör grunden för beviljandet samt den myndighet som sköter ärendet.

Läs serviceguiden i PDF-format »

Läs serviceguiden i RTF-format »

Serviceguiden finns också i svartskrift, i punkt och på cd. Beställ Serviceguiden från kansliet, telefon 09-6962 300, e-post kansliet@fss.fi.

Innehåll

Om guiden
1 Diskrimineringslagen och FN:s handikappkonvention 
2 Kund och klient inom social- och hälsovården
3 Stöd för boende och för att klara sig självständigt
4 Rehabilitering när synen försvagas
5 Lättare vardag
6 Var ska man ansöka om hjälpmedel?
7 Ekonomiska stöd
8 Pensionsskyddet
9 Nedsatt syn och arbete
10 Stöd för användning av bil
11 Rabatter på olika färdmedel
12 Assistanstjänster på stationer och i båttrafiken
13 Synskadekort
14 Om du inte är nöjd med beslutet
15 Anmärkning och klagan inom social- och hälsovården
16 Kontaktuppgifter
17 FSS distriktsföreningar
18 Centralsjukhusens rehabiliteringshandledare
19 FPA:s svenska servicenummer
20 Nyttiga länkar på webben

Nytt 2017

  • Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens avgörandepraxis (kapitel 1.1)
  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i Finland i kraft den 10 juni 2016 (kapitel 1.2)
  • Ändringar i bidragen för reparation av bostad (kapitel 3.11)
  • Återbäring av bilskatt ska sökas från skatteförvaltningen (Kapitel 10.5)
  • Avsnitten om pensionsskyddet (kapitel 8) och stödet i arbetslivet (kapitel 9) har förnyats
  • VR har infört ett avgiftsfritt servicenummer för kunder med funktionsnedsättning (kapitel 11.1)

Kom gärna med respons!

Vi tackar för den respons vi fått i samband med tidigare utgåvor av Serviceguiden. Dessutom tackar vi myndigheter inom olika förvaltningsområden för den hjälp de givit vid utarbetandet av denna nya utgåva. Både på Förbundet Finlands Svenska Synskadade och på Synskadades förbund tar vi tacksamt emot kommentarer om hur Serviceguiden fungerat i praktiken.

118 nummerupplysningens logotyp.

Personer med synnedsättning har rätt till subventionerad nummerupplysning. Priset per samtal är 0,67 euro.