Synvinkel

Synvinkel är förbundets organisationstidning. Tidningen utkommer med åtta nummer per år i storstil, punktskrift, som taltidning på cd och på nätet. Tidningen kan också beställas via e-post.

Utgivare

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Chefredaktör

Henrika Jakobsson
044-712 3017
henrika.jakobsson@fss.fi

Prenumerationer och adressändringar

FSS Kansli
09-6962 300
kansliet@fss.fi

Arkiv