Må Bra-dag för personer med synnedsättning och deras närastående

Må bra-dagen är riktad till både personer med synnedsättning och deras närstående.

Program:

09.30 - 10.00 Välkomstkaffe i restaurangen

10.00 – 12.00 Valbara aktiviteter:

A. Trivselcafé i Brasrummet med Ann-Mari Ekstrand

B. Seniordans i Idrottshallen med Gun Svenlin

C. Spinning för de tuffaste med Maja Ehrs

13.00 -14.30 Malin Knip från Folkhälsan föreläser om ACT-metoden

 15.00-15.30 Kaffe och avslutning   

Anmälningar tas emot av distriktssekreterarna, som ordnar busstransport. Vid anmälan ska meddelas i vilken grupp man önskar delta. Anmäl dig senast 5.11.2018 till Ann-Sofie Grankulla (NÖSS r.f.) tfn 050-379 5658 eller Febe Mörk (VSS r.f.) tfn 045-321 3320. Kostnaden för dagen är 20 euro per person.

Må Bra-dagen ordnas i samarbete mellan FSS, Folkhälsan och distriktsföreningarna Vasa Svenska Synskadade och Norra Österbottens Svenska Synskadade.

Tidpunkt: 

tis 13.11.2018 kl . 9.30 till kl . 15.30