FSS höstmöte 2019

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 16-17 november 2019 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter
på söndag kl 9.00.

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2020, budget för år 2020, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2020, val av ordförande för 2020–2021, två styrelseledamöter för 2020–2022, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2020.

Utöver detta behandlas styrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar.

Deltagaravgiften är 60 euro/person, vilket inkluderar samtransport med buss samt kost och logi på hotellet. Deltagaravgiften för ungdomar (under 30 år) är 30 euro. Anmälningen är bindande. Tillägg för enkelrum 25 euro.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 16 oktober, enligt följande:

Norra Österbottens svenska synskadade r.f.:
Ann-Sofie Grankulla, tfn 06-723 4880, 050-379 5658, e-post noss@multi.fi

Vasa svenska synskadade r.f.:

Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320, e-post vasasynskadade@gmail.com

Svenska synskadade i Östnyland r.f.:

Jonas Lindström, tfn 040-964 4672, e-post jonas07880@gmail.com

Åbolands synskadade r.f.:

Amie Nygren, må-fr kl 12-14, tfn 0400-151 322, e-post synskadade@gmail.com

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.:

Ira Grandén, må-on kl 10-13, tfn 0400-269 553, e-post kansliet@ssmn.fi

Svenska synskadade i Västnyland r.f.:

Börje Broberg, tfn 044-541 0679, e-post ssvn@brev.fi

Ålands synskadade r.f.:

Linnea Leo Lindh, må-to kl 9 -13, tfn 0457-343 8950, e-post aland.syn@aland.net
 

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsförslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till verksamhetsledaren.

Välkommen! – Styrelsen

Tidpunkt: 

lör 16.11.2019 kl (Hela dagen) till sön 17.11.2019 kl (Hela dagen)