Händelsekalendern

mån 3.2.2014 kl (Hela dagen) till fre 7.2.2014 kl (Hela dagen)

Målgrupp: personer i åldern 16-30 år

Tidpunkt: Norrvalla 3-7.2.2014 (måndag-fredag)
   

Kursens tema: ”Livsnycklar”

Under kursen kommer vi att diskutera följande livsnycklar.
Vilka möjligheter till fortsatta studier och kontakter till nätverk inom arbetslivet finns det?'

Ett självständigt liv innebär bland annat ett eget boende och en egen ekonomi; hur hushålla med pengarna? En bankrådgivare kan ha många goda tips om detta. Vi diskuterar lån, amorteringar, försäkringar och vad det lönar sig att tänka på.

tis 25.3.2014 kl . 17.00 till kl . 20.00

Vill du som seende lära dig punktskrift? Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på din arbetsplats? Eller är du bara annars intresserad av att lära dig punktskrift? Kom då med på kurs! Kursen börjar 25 mars och deadline för anmälningar är 12 mars.

tis 1.4.2014 kl . 17.00 till kl . 20.00

Vill du som seende lära dig punktskrift? Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på din arbetsplats? Eller är du bara annars intresserad av att lära dig punktskrift? Kom då med på kurs! Kursen börjar 25 mars och deadline för anmälningar är 12 mars.

tors 3.4.2014 kl (Hela dagen) till sön 6.4.2014 kl (Hela dagen)

Målgrupp: personer i åldern 16-30 år

Kursens tema: ”Livsnycklar”

Under kursen kommer vi att diskutera följande livsnycklar.
Vilka möjligheter till fortsatta studier och kontakter till nätverk inom arbetslivet finns det?'

Ett självständigt liv innebär bland annat ett eget boende och en egen ekonomi; hur hushålla med pengarna? En bankrådgivare kan ha många goda tips om detta. Vi diskuterar lån, amorteringar, försäkringar och vad det lönar sig att tänka på.

tis 8.4.2014 kl . 17.00 till kl . 20.00

Vill du som seende lära dig punktskrift? Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på din arbetsplats? Eller är du bara annars intresserad av att lära dig punktskrift? Kom då med på kurs! Kursen börjar 25 mars och deadline för anmälningar är 12 mars.

lör 12.4.2014 kl . 12.00 till kl . 16.00

En sinnesfest för alla barn. Festen hålls på Annegården i Helsingfors. Adressen: Annegatan 30, 00100 Helsingfors

VERKSTÄDER

Kl. 14.30 Cirkuslek

Kl. 13 & kl. 14 “Lägg tungan rätt i mun” Smakskola 

Kl. 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30 & 15 Sagodrömmar

Kl. 15 & kl. 15.30 Bailamos Carneval – musikverkstad

Kl. 14, 14.30, 15 Mångkulturella Sagor

TEATER- OCH MUSIKFÖRESTÄLLNINGAR

Kl. 13 & kl. 14.30 Rödluvan, Unga Teatern 

OBS! Kl. 14.30 teckentolkas till Finlandssvenskt teckenspråk

mån 5.5.2014 kl (Hela dagen) till fre 9.5.2014 kl (Hela dagen)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. ordnar en kurs med temat ”Effektiv användning av punktskrift”. Kursen är tredelad och den första delen hålls under tiden 5-9.5, den andra 15-19.9 och den tredje 10-14.11.2014. Platsen är Folkhälsan Norrvalla i Vörå.

lör 17.5.2014 kl (Hela dagen) till sön 18.5.2014 kl (Hela dagen)

Föredragningslistan för vårmötet hittar du här!

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till stadgeenligt vårmöte 17-18 maj 2014 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl. 13.00 och fortsätter på söndag kl. 9.00.

mån 1.9.2014 kl (Hela dagen) till fre 5.9.2014 kl (Hela dagen)
mån 15.9.2014 kl (Hela dagen) till fre 19.9.2014 kl (Hela dagen)
mån 6.10.2014 kl (Hela dagen) till fre 10.10.2014 kl (Hela dagen)
mån 10.11.2014 kl (Hela dagen) till fre 14.11.2014 kl (Hela dagen)
lör 22.11.2014 kl (Hela dagen) till sön 23.11.2014 kl (Hela dagen)
mån 24.11.2014 kl (Hela dagen) till tors 27.11.2014 kl (Hela dagen)

FSS rehabiliteringskurs Kraft i vardagen för personer i åldern 30-45 år ordnas på Päiväkumpu Spa Hotell i Karislojo.

lör 28.2.2015 kl (Hela dagen)

Den som vill ta upp ett ämne till behandling under vårmötet ska inom februari månad skicka in en skriftlig motion till styrelsen. Medlemmar och medlemsföreningar kan skicka in motioner. Sista inlämningsdag är 28.02.2015.

tis 10.3.2015 kl . 9.30 till kl . 15.30

Tisdagen den 10 mars ordnas en Må bra-dag på Folkhälsan-Norrvalla i Vöra. Må bra-dagen är riktad till personer med synnedsättning och deras anhöriga. Man behöver alltså inte vara medlem i förbundet eller i någon distriktsförening för att kunna delta. Kom med och få ny energi. 

tis 17.3.2015 kl . 13.00 till kl . 18.00

Den 17.3.2015 ordnar triogruppen (Svenska hörselförbundet, Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade) sinnenas kväll på G18 i Helsingfors.

Deltagandet är gratis och inkluderar kaffe och tilltugg. Vänligen anmäl ditt deltagande senast tisdagen den 15.3. till annika.barlund@horsel.fi, tfn 09 663 392. 

Under eftermiddagen behandlas hörselskador, synskador, hör- och synhjälpmedel samt personliga erfarenheter kring dessa frågor.

lör 28.3.2015 kl . 12.00 till kl . 16.00

Drömmar  – Sinnesfest för alla barn

En bild från fjolårets barnfest. Ett barn försöker ta sig igenom ett nät gjort av rep.Lördagen den 28.3 kl. 12-16 arrangeras en stor tillgänglig fest för alla barn kl. 12-16 på Annegården, Annegatan 30. 

Festen arrangeras av ett tjugotal organisationer och festen erbjuder konst- och kulturverkstäder, workshops, teater- och dansföreställningar och mycket mer. Kom med och prova på något du kanske inte provat på förut.

ons 29.4.2015 kl (Hela dagen)

Den internationella ledarhundsdagen firas årligen sista onsdagen i april. I år infaller dagen den 29.04.2015.

mån 4.5.2015 kl (Hela dagen) till fre 8.5.2015 kl (Hela dagen)

Har du nedsatt syn och vill lära dig punktskrift? Punktskriften är till nytta och glädje såväl i vardagen som på fritiden också för dig som ännu har synrester kvar. Punktskriften fungerar utmärkt som komplement till andra kommunikationssätt och hjälpmedel.

Praktiska exempel på hur punktskriften kan hjälpa dig är: märka kryddburken så du kan skilja mellan salt och peppar, markera CD-skivan så du väljer rätt musik utan att behöva lyssna igenom alla dina skivor, läsa punktskriften på medicinförpackningen eller markera vilka räkningar du betalat.

tis 25.8.2015 kl (Hela dagen) till fre 28.8.2015 kl (Hela dagen)

Den 25-28 augusti 2015 ordnar FSS i samarbete med Folkhälsan en gemenskapsträff i punktskriftens tecken på badhotell Päiväkumpu i Karis-Lojo. Träffen riktar sig till dig som redan har kunskaper i punktskrift. Under träffen ordnas aktiviteter av olika slag. Förmiddagarna tillägnas punktskriften, eftermiddagarna olika programpunkter som ordnas av Folkhälsan.

mån 31.8.2015 kl (Hela dagen) till fre 4.9.2015 kl (Hela dagen)

Rehabiliteringskurs för synskadade, delvis i form av familjekurs. Del 2 av kursen. Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle.

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade i samarbete med FPA. Kursen riktar sig till personer som relativt nyligen fått en synskada. Personer som deltar i rehabiliteringen ska ha en tillräckligt god kondition för att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen.

 

ons 9.9.2015 kl (Hela dagen) till tors 10.9.2015 kl (Hela dagen)

Septembermånads styrelsemöte 2015.

mån 14.9.2015 kl (Hela dagen) till fre 18.9.2015 kl (Hela dagen)

Har du nedsatt syn och vill lära dig punktskrift? Punktskriften är till nytta och glädje såväl i vardagen som på fritiden också för dig som ännu har synrester kvar. Punktskriften fungerar utmärkt som komplement till andra kommunikationssätt och hjälpmedel.

Praktiska exempel på hur punktskriften kan hjälpa dig är: märka kryddburken så du kan skilja mellan salt och peppar, markera CD-skivan så du väljer rätt musik utan att behöva lyssna igenom alla dina skivor, läsa punktskriften på medicinförpackningen eller markera vilka räkningar du betalat.

mån 14.9.2015 kl (Hela dagen)

Deadline för distrikten att lämna in ärenden till planeringsrådet

tors 15.10.2015 kl (Hela dagen)

Internationella Vita Käppens dag uppmärksammas den 15 oktober. Den vita käppen är ett orienteringshjälpmedel och fungerar också som en signal för fotgängare, cyklister och bilister om att användaren är synskadad.

Vita käppens dag ordnas varje år för att göra allmänheten uppmärksam på vilka utmaningar synskadade stöter på i sin omgivning.

tors 22.10.2015 kl (Hela dagen)

Oktobermånads styrelsemöte

fre 23.10.2015 kl (Hela dagen)

FSS planeringsråd på Synvillan.

sön 8.11.2015 kl (Hela dagen) till sön 15.11.2015 kl (Hela dagen)

Den 8-15 november, firas blindveckan. Traditionellt firas denna vecka genom att lyfta fram ett viktigt tema för synskadade. Temat för i år är tillgängliga tjänster. 

mån 9.11.2015 kl (Hela dagen) till fre 13.11.2015 kl (Hela dagen)

Har du nedsatt syn och vill lära dig punktskrift? Punktskriften är till nytta och glädje såväl i vardagen som på fritiden också för dig som ännu har synrester kvar. Punktskriften fungerar utmärkt som komplement till andra kommunikationssätt och hjälpmedel.

Praktiska exempel på hur punktskriften kan hjälpa dig är: märka kryddburken så du kan skilja mellan salt och peppar, markera CD-skivan så du väljer rätt musik utan att behöva lyssna igenom alla dina skivor, läsa punktskriften på medicinförpackningen eller markera vilka räkningar du betalat.

tis 10.11.2015 kl . 14.00 till kl . 17.00

Under blindveckan ordnar Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och Svenska Synskadade i Östnyland r.f. en kurs i telefonanvändning för synskadade

lör 21.11.2015 kl (Hela dagen) till sön 22.11.2015 kl (Hela dagen)

Förbundets höstmöte 2015

tors 26.11.2015 kl . 13.00 till kl . 15.00
mån 30.11.2015 kl (Hela dagen) till sön 6.12.2015 kl (Hela dagen)

Delaktighetsvecka 30.11–6.12

tors 3.12.2015 kl (Hela dagen)

Internationella handikappdagen 3.12

lör 5.12.2015 kl . 16.00 till kl . 21.00

Självständighetsfest 5.12 kl. 16-21. Läs mer på adressen www.fss.fi/sjalvstandighetsfest

tors 17.12.2015 kl (Hela dagen)

Kansliet stängt (personalens julfest)
 

mån 21.12.2015 kl (Hela dagen) till sön 3.1.2016 kl (Hela dagen)

Kansliet julstängt

tis 12.1.2016 kl (Hela dagen)

Brailledagen 2016 firas på Norra Österbottens Svenska Synskadades verksamhetscenter Fyren, tisdagen den 12.1 klockan 18. Tessa Bamberg och Tor Hanner, som ansvarar för punktskriftsundervisningen inom FSS, besöker Fyren. De informerar och inspirerar till praktisk användning av synskadades skriftspråk. 

tors 28.1.2016 kl (Hela dagen)
mån 1.2.2016 kl (Hela dagen) till fre 5.2.2016 kl (Hela dagen)

Kursplats: Runsala Spa i Åbo

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. i samarbete med FPA.

Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle.

Kursen är indelad i tre perioder

Klientperioder:
3-7.3.2014
1-5.9.2014
2-5.2.2015

Anhörigas perioder:
3-5.3.2014
5-5.2.2015

Kursen riktar sig till personer som relativt nyligen fått en synskada.

fre 19.2.2016 kl (Hela dagen)

Sista dagen för distriken att skicka in ärenden till Planeringsrådet. 

 

fre 4.3.2016 kl (Hela dagen)

Sista anmälningsdagen till Planeringsrådet är den 4.3.2016.

 

mån 14.3.2016 kl (Hela dagen) till fre 18.3.2016 kl (Hela dagen)

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. i samarbete med FPA. Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle. Kursen är indelad i tre periode

 

fre 18.3.2016 kl (Hela dagen)

Planeringsrådet

fre 8.4.2016 kl (Hela dagen)

Sista anmälningsdagen till Vårmötet är den 8.4.2016.

tis 19.4.2016 kl . 17.00

Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerar en punktskriftskurs för seende. Det blir en mångsidig och inspirerande kurs. Efter avklarad kurs finns det möjlighet att delta i examen för ett specifikt intyg.

Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Adress: Parisgränden 2 A 1, Helsingfors

Tid: 19 april, 26 april och 3 maj 2016, kl. 17–20 

tis 26.4.2016 kl . 17.00

Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerar en punktskriftskurs för seende. Det blir en mångsidig och inspirerande kurs. Efter avklarad kurs finns det möjlighet att delta i examen för ett specifikt intyg.

Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Adress: Parisgränden 2 A 1, Helsingfors

Tid: 19 april, 26 april och 3 maj 2016, kl. 17–20 

ons 27.4.2016 kl (Hela dagen)

Job Shadow Day är en europeisk temadag som i år ordnas onsdagen den 27 april.

ons 27.4.2016 kl (Hela dagen)

Den internationella ledarhundsdagen firas årligen sista onsdagen i april. I år infaller dagen den 27.04.2016. 

 

tis 3.5.2016 kl . 17.00

Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerar en punktskriftskurs för seende. Det blir en mångsidig och inspirerande kurs. Efter avklarad kurs finns det möjlighet att delta i examen för ett specifikt intyg.

Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Adress: Parisgränden 2 A 1, Helsingfors

Tid: 19 april, 26 april och 3 maj 2016, kl. 17–20 

mån 9.5.2016 kl (Hela dagen) till fre 13.5.2016 kl (Hela dagen)

Kan du grunderna i punktskrift men vill lära dig mer? Vill du uppdatera det du en gång lärt dig men kanske så smått glömt bort? Vill du öka din läshastighet? Är du intresserad av utbudet på tidningar och böcker i punktskrift? Detta och mycket mer kommer det att handla om på den av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. arrangerade kursen "Punktskrift till nytta och nöje".

lör 21.5.2016 kl (Hela dagen) till sön 22.5.2016 kl (Hela dagen)

FSS firar 70-års jubileum och håller i samband med festen även vårmöte den 21–22.5.2016.

Jubileumsfesten ordnas på lördagen den 21 maj och vårmötet hålls på söndagen den 22 maj. 

Festplats är Scandic Rosendahl utanför Tammerfors. 

 

fre 17.6.2016 kl (Hela dagen) till sön 19.6.2016 kl (Hela dagen)

Den 17–19 juni går FSS friidrottstävlingar och Bocciaturnering av stapeln för 10:e gången. Tävlingsplatsen för evenemangen är idrottscentret på Sursik backen i Pedersöre.

mån 5.9.2016 kl (Hela dagen) till fre 9.9.2016 kl (Hela dagen)

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. i samarbete med FPA. Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle. Kursen är indelad i tre perioder.

mån 12.9.2016 kl (Hela dagen) till fre 16.9.2016 kl (Hela dagen)

Punktskriftskursen "För nytta och nöje" fortsätter med del 2. 

tis 20.9.2016 kl (Hela dagen)

Den internationella retinitikerdagen firas. 

mån 3.10.2016 kl (Hela dagen) till fre 7.10.2016 kl (Hela dagen)

Rehabiliteringskurs på Härmä Rehab, del 2

lör 15.10.2016 kl (Hela dagen)

Vita käppens dag, 2016.

tors 27.10.2016 kl (Hela dagen)

Planeringsrådet, 27.10.2016. Deadline för PR-ärenden från distrikten är den 30.9.

mån 31.10.2016 kl (Hela dagen) till fre 4.11.2016 kl (Hela dagen)
sön 13.11.2016 kl (Hela dagen) till sön 20.11.2016 kl (Hela dagen)

Blindveckan har i år temat "Information tillhör alla". 

tors 17.11.2016 kl . 9.30 till kl . 15.30

Välkommen med på en Må bra-dag på Norrvalla 17.11.2016. Må bra-dagen är riktad till personer med synnedsättning och deras anhöriga och ordnas i samarbete mellan Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Folkhälsan och distriktsföreningarna Vasa Svenska Synskadade och Norra Österbottens Svenska Synskadade. Kom med och få ny energi. 

lör 19.11.2016 kl (Hela dagen) till sön 20.11.2016 kl (Hela dagen)
lör 3.12.2016 kl (Hela dagen)

Internationella handikappdagen firas i dag. 

ons 7.12.2016 kl (Hela dagen)

Personalens firar jul, kansliet stängt.

ons 14.12.2016 kl (Hela dagen)

Decembermånads styrelsemöte.

mån 19.12.2016 kl (Hela dagen)

FSS delar ut skyddsglasögon i Lovisa högstadium.

mån 6.3.2017 kl (Hela dagen) till fre 10.3.2017 kl (Hela dagen)

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. i samarbete med FPA. Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och samhälle. Kursen är indelad i tre perioder.

mån 27.3.2017 kl (Hela dagen) till fre 31.3.2017 kl (Hela dagen)

Rehabiliteringskurs på Härmä Rehab, del 3. 

lör 8.4.2017 kl . 10.30 till kl . 15.00

Må Bra-dag för personer med synnedsättning och deras närstående lördagen den 8 april

lör 6.5.2017 kl (Hela dagen)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kallar medlemmarna till stadgeenligt vårmöte den 6 maj 2017 på Hotell Scandic City i Tammerfors. Mötesförhandlingarna inleds kl. 10.30 och avslutas kl. 17.30.

mån 29.5.2017 kl (Hela dagen) till fre 2.6.2017 kl (Hela dagen)
lör 1.7.2017 kl . 0.01 till mån 31.7.2017 kl . 23.59

FSS har sommarstängt i juli

mån 4.9.2017 kl (Hela dagen) till fre 8.9.2017 kl (Hela dagen)

Punktskriftskurs på Norrvalla nivå 3, del 2

mån 11.9.2017 kl (Hela dagen) till fre 15.9.2017 kl (Hela dagen)

Rehabiliteirngskurs på Runsala, del 2.

mån 2.10.2017 kl (Hela dagen) till fre 6.10.2017 kl (Hela dagen)

Rehabiliteringskurs på Härmä, del 2.

mån 23.10.2017 kl . 13.00 till kl . 16.30

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ordnar i samarbete med Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry och med finansiering av Svenska kulturfonden ett informationstillfälle om syntolkning. Tillfället hålls på Teater Viirus, Medelhavsgatan 14, Busholmen, måndagen den 23 oktober kl. 13–16.30. Seminariet är riktat till svenskspråkiga kulturaktörer i Finland. Målet är att aktörer inom konst-, dans-, och teaterbranschen ska få en insikt i vad syntolkningen är och hur den kan tillämpas i olika kulturevenemang.

mån 30.10.2017 kl (Hela dagen) till fre 3.11.2017 kl (Hela dagen)

Punktskriftskurs på Norrvalla, nivå 3, del 3.

fre 17.11.2017 kl . 10.00 till kl . 16.00

Pimé Cafe står skriver på svart botten. Under texten finns två händer som strävar i mörkret.Hjärtligt välkommen på Pimé Café till Lilla Luckan fredagen den 17 november.

lör 18.11.2017 kl (Hela dagen) till sön 19.11.2017 kl (Hela dagen)

Förbundets stadgeenliga höstmöte, samt utvidgat planeringsråd i Seinäjoki.

lör 2.12.2017 kl . 18.00 till kl . 22.30

Välkommen på självständighetsfest till Restaurang Kaisaniemi!

mån 4.12.2017 kl . 12.00 till kl . 16.00

Hjärtligt välkommen till ett informationstillfälle för synskadade i Syd-Österbotten vid nya Folkhälsanhuset i Närpes måndagen den 4 demcember 2017 med start kl. 12.

mån 25.12.2017 kl (Hela dagen) till mån 1.1.2018 kl (Hela dagen)

Kansliet öppnar igen tisdagen den 2 januari 2018. Personalen önskar alla en riktigt god jul!

tors 4.1.2018 kl (Hela dagen)
ons 14.2.2018 kl . 14.00 till kl . 16.00

Hjärtligt välkommen på den traditionella brailleträffen!

mån 12.3.2018 kl (Hela dagen)
ons 25.4.2018 kl (Hela dagen)
lör 5.5.2018 kl (Hela dagen)

FSS vårmöte i Tammerfors

mån 14.5.2018 kl (Hela dagen) till fre 18.5.2018 kl (Hela dagen)

2018 årets FPA-kurs på Kaisankoti i Esbo.

mån 21.5.2018 kl (Hela dagen) till fre 25.5.2018 kl (Hela dagen)

Punktskriftskurs på Norrvalla i Vörå.

ons 13.6.2018 kl (Hela dagen) till tors 14.6.2018 kl (Hela dagen)
ons 27.6.2018 kl (Hela dagen)
mån 2.7.2018 kl (Hela dagen) till sön 5.8.2018 kl (Hela dagen)

FSS önskar alla en skön och avkopplande sommar!

mån 3.9.2018 kl (Hela dagen) till fre 7.9.2018 kl (Hela dagen)

Punktskriftskurs på Norrvalla i Vörå.

mån 17.9.2018 kl . 10.30 till kl . 15.00

Välkommen på en gemensam Må Bra-dag!

lör 6.10.2018 kl . 12.00 till kl . 16.00

Seniornätverket bjuder in till en fest på Arbis!

tors 11.10.2018 kl . 12.00 till kl . 20.00

Svenska hörselskadade i Åboland rf och Åbolands Synskadade rf ordnar en hörsel- och synmässa i Brandkårshuset i Pargas.

tors 11.10.2018 kl . 13.00 till kl . 19.00

Näkövammaisten liitto - Synskadades förbund fyller 90 år och till äran av jubileumet ordnar de Öppna Dörrars dag torsdagen den 11 oktober.

mån 15.10.2018 kl (Hela dagen)
mån 29.10.2018 kl (Hela dagen) till fre 2.11.2018 kl (Hela dagen)

Punktskriftskurs på Norrvalla i Vörå.

ons 31.10.2018 kl (Hela dagen) till fre 2.11.2018 kl (Hela dagen)

Parkurs - kom och må bra tillsammans!

sön 11.11.2018 kl (Hela dagen) till sön 18.11.2018 kl (Hela dagen)
tis 13.11.2018 kl . 9.30 till kl . 15.30

Må bra-dagen är riktad till både personer med synnedsättning och deras närstående.

tors 15.11.2018 kl (Hela dagen) till lör 17.11.2018 kl (Hela dagen)

Parkurs - kom och må bra tillsammans!

lör 17.11.2018 kl (Hela dagen) till sön 18.11.2018 kl (Hela dagen)

FSS höstmöte hålls i år på hotell Waltikka i Valkeakoski.

mån 3.12.2018 kl (Hela dagen)
tors 6.12.2018 kl (Hela dagen)

FSS önskar alla en trevlig självständighetsdag!

tors 13.12.2018 kl (Hela dagen)
fre 21.12.2018 kl (Hela dagen) till sön 6.1.2019 kl (Hela dagen)

God jul och gott nytt år! FSS kansli håller stängt under julen. Personalen är anträffbar igen måndagen 7 januari 2019.

fre 4.1.2019 kl (Hela dagen)

Den internationella Braille-dagen är från och med 2019 en FN-dag!

ons 30.1.2019 kl . 10.00 till kl . 15.00

på Fresco Ravintolat Oy, Statens Ämbetshus, Självständighetsplan 2 i Åbo.

fre 8.2.2019 kl . 15.00 till sön 10.2.2019 kl . 15.00

Syntolkningskurs med Peter Lilliecrona i samarbete med FSS och Svenska Teatern.

lör 9.2.2019 kl . 10.00 till kl . 16.00
lör 2.3.2019 kl . 11.00 till kl . 15.00
mån 18.3.2019 kl (Hela dagen) till fre 22.3.2019 kl (Hela dagen)
ons 27.3.2019 kl (Hela dagen)
ons 27.3.2019 kl . 17.00 till kl . 20.00
ons 3.4.2019 kl . 17.00 till kl . 20.00
ons 10.4.2019 kl . 17.00 till kl . 20.00
mån 6.5.2019 kl (Hela dagen) till fre 10.5.2019 kl (Hela dagen)
lör 18.5.2019 kl (Hela dagen)
mån 20.5.2019 kl (Hela dagen) till fre 24.5.2019 kl (Hela dagen)
mån 1.7.2019 kl (Hela dagen) till sön 4.8.2019 kl (Hela dagen)

FSS kansli håller stängt i juli och öppnar igen måndagen den 5:e augusti. Vi önskar alla en riktigt trevlig och skön sommar!

mån 26.8.2019 kl (Hela dagen) till tors 29.8.2019 kl (Hela dagen)

I år hålls Utvidgad nordisk konferens på Almåsa havshotell i Sverige.

Övergripande tema för konferensen är: Möjligheter och utmaningar med den snabba digitaliseringen. Vad krävs för att digital teknik blir ett verktyg för synskadade personer som bidrar till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet? Hur kan vi undvika att synskadade personer hamnar i ett digitalt utanförskap?

tors 29.8.2019 kl . 8.30 till kl . 9.30

För att informera skolelever om hur viktigt det är att skydda ögonen då man avfyrar raketer eller ser på som åskådare, besöker FSS rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tillsammans med erfarenhetstalare Maja Renvall-Höglund morgonsamlingen i Zachariasskolan i Nykarleby inför villaavslutningen. På morgonsamlingen får eleverna skyddsglasögon och höra hur det är att leva med synnedsättning.

tors 24.10.2019 kl (Hela dagen) till sön 27.10.2019 kl (Hela dagen)

FSS organisationstidning Synvinkel utdelas på finlandssvenska tidskriftshörnan på bokmässan.

tors 24.10.2019 kl (Hela dagen) till lör 26.10.2019 kl (Hela dagen)

FSS kurs för ensamstående ordnas på Päiväkumpu i Karislojo. Kursen arrangeras av FSS rehabilitering.

sön 27.10.2019 kl . 12.30 till kl . 12.31

Söndagen den 27.10 kl. 12:30 presenteras tre av Labyrinths böcker på scenen Blåbärslandet på bokmässan i Helsingfors. En av böckerna är Mer än att se - en annorlunda historiebok.

mån 28.10.2019 kl (Hela dagen) till fre 1.11.2019 kl (Hela dagen)

Sista delen av FSS punktskriftskurs på nivå 2 arrangeras 28.10-1.11 i Kitinkannus i Österbotten.

tors 7.11.2019 kl . 13.30 till kl . 14.45

Fira svenska veckan med toner av kantele, dragspel och klarinett. Publiken får följa det finska krigsbarnet Kainos väg genom flyktingförläggningar, fosterfamiljer och in i det svåra svenska språket.

sön 10.11.2019 kl (Hela dagen) till sön 17.11.2019 kl (Hela dagen)
tis 12.11.2019 kl . 14.00 till kl . 18.00

Fira blindveckan med oss på tisdagen 12.11 kl. 14–18 i Iso Omena köpcentrum i Esbo. Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Näkövammaisten liitto informerar tillsammans med erfarenhetstalare om synnedsättningar och svarar på frågor om synen och livet med synnedsättning.

Under eftermiddagen kan man också prova på simuleringsglasögon för att få en uppfattning om hur olika synskador ter sig, samt pröva på att gå med vit käpp med ögonbindel. Pris utlovas till alla som provar gå hinderbanan med vita käppen!

lör 16.11.2019 kl (Hela dagen) till sön 17.11.2019 kl (Hela dagen)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 16-17 november 2019 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter
på söndag kl 9.00.

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2020, budget för år 2020, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2020, val av ordförande för 2020–2021, två styrelseledamöter för 2020–2022, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2020.

lör 23.11.2019 kl (Hela dagen)

FSS och Skillas gemensamma temadag för barn och unga.

ons 27.11.2019 kl (Hela dagen)

I år ordnas AKK-mässan på Arcada i Helsingfors 27.11.2019. Under årets AKK-mässa ligger fokus på tillgänglighet, och du får bekanta dig med verktyg och material som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling.

FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli, punktskriftsansvarig Tessa Bamberg och IT-ansvarig Cristian Söderberg förevisar digitala hjälpmedel och punktskrift på mässan.

ons 4.12.2019 kl . 18.00 till kl . 18.01

Föreställningen syntolkas även lördag 11.1.2020 kl 18.00. Läs mer om föreställningen här.

mån 23.12.2019 kl (Hela dagen) till mån 6.1.2020 kl (Hela dagen)

Vi önskar alla en riktigt god och fridfull jul. Kansliet öppnar igen tisdagen 7.1.2020.

tors 6.2.2020 kl (Hela dagen) till fre 7.2.2020 kl (Hela dagen)

FSS erfarenhetstalarkurs på Norrvalla i Vörå.

tors 19.3.2020 kl . 17.00 till tors 2.4.2020 kl . 20.00

På grund av det rådande epidemiläget inhiberar FSS alla kurser, möten och andra sammankomster tillsvidare. Vi återkommer med ny tidpunkt för utbildningen så fort som omständigheterna tillåter.

tors 26.3.2020 kl . 17.00 till tors 9.4.2020 kl . 20.00

På grund av det rådande epidemiläget inhiberar FSS alla kurser, möten och andra sammankomster tillsvidare. Vi återkommer med ny tidpunkt för utbildningen så fort som omständigheterna tillåter.

tors 2.4.2020 kl . 17.00 till tors 16.4.2020 kl . 19.00

På grund av det rådande epidemiläget inhiberar FSS alla kurser, möten och andra sammankomster tillsvidare. Vi återkommer med ny tidpunkt för utbildningen så fort som omständigheterna tillåter.

ons 29.4.2020 kl (Hela dagen)
mån 29.6.2020 kl (Hela dagen) till sön 2.8.2020 kl (Hela dagen)

Verksamheten efter sommarpausen startar igen 3.8.2020. Glad sommar!