Svenska Synskadade i Västnyland r.f.

Gula tulpaner

Föreningens centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo kommuner.

Distriktsföreningen är en av sju medlemsföreningar i förbundet Finlands Svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1975. Vid årsskiftet 2018-2019 hade föreningen 77 ordinarie och 84 stödjande medlemmar.

Uppgift

Föreningens främsta uppgift är att fungera som en intresse- och kontaktförening för våra medlemmar.

Taltidning

FSS ger ut tidningen Västra Nyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening och Synskadades Förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter kommer ut i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, telefon 050 561 2951, e-post tina.hultgren(at)fss.fi). För teknisk hjälp, kontakta taltidningsstödperson Rune Nyberg, telefon 040 557 5503, e-post rune.nyberg(at)ekenas.com.

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12
10600 Ekenäs
Sekr. Börje Broberg e-post: ssvn@brev.fi

Styrelsen 2019

Göran Sjöstedt
ordförande
040- 502 8124
goran.sjostedt@hus.fi

Tea Tanner
viceordförande
050 526 8882
tea.tanner@gmail.com

Christel Eriksson
styrelseledamot
040-745 1933
christel.h.eriksson@gmail.com

Torolf Grünn
Styrelsemedlem
0400 249 134

Rolf Holmberg
Styrelsemedlem
044 968 8924
rolf.holmberg@netsail.fi

Thea Lindholm
styrelsemedlem
040 587 5140

Birgitta Nordström
styrelsemedlem
044-336 8060
birgitta.nordstrom@brev.fi

Börje Broberg
Sekreterare
044 5410 679
ssvn@brev.fi

Ansvarspersoner:

Britt-May Klingenberg
kassör
0400-516 409
bitte@hanbok.eu

Tina Hultgren
rehabiliteringsrådgivare i förbundets, FSS's, tjänst
050-561 2951
tina.hultgren@fss.fi

IT-stöd

Rune Nyberg
Taltidnings- och IT-stödperson
040 557 5503

Cristian Söderberg
IT-ansvarig
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi

Artiklar

Under föreningens höstmöte den 10 november beslöts, att verksamheten under år 2019 fortsätter ungefär som förut. Aktiviteterna är desamma, men för läsecirkeln finns ett frågetecken på grund av att vi inte har hittat en person som skulle leda gruppen. Vi fortsätter att söka och tar gärna emot förslg till ledare.

Aktivitetsprogrammet kommer att delas ut på föreningens julfest 8.12 och finns att få också i Lyan. Under årets lopp kan vi dessutom tillägga nya aktiviteter.