VATTENGYMNASTIK

Folkhälsan har inhiberat vattengymnastiken hela denna vår och planerar att om möjligt starta sin gruppverksamhet igen i mitten av augusti.