VATTENGYMNASTIK

Vattengymnastiken fortsätter fredagar klockan 10.00-11.00 i Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97. Deltagandet är gratis.
Anmäl dig till kansliet om du är intresserad, telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi
Särskilt långa medlemmar som klarar litet djupare vatten ryms ännu med.

Välkommen!